panacea.pl

:: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Artykuł dodany przez: admin (2021-07-05 10:18:49)

Prenumerata Panacea - informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje o tym w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku prenumeratą kwartalnika Panacea

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych prenumeratorów jest Tadeusz Pawełek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, mgr farm. Tadeusz Pawełek, ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański.

W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzamy dane osobowe w celu przyjęcia zamówienia, zawarcia umowy i dostarczenia prenumeraty. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą także przetwarzane w celu dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy dot. prenumeraty, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy podatkowe i rachunkowe, a także do końca okresu przedawnienia roszczeń, który najczęściej wynosi 3 lub 6 lat.

Komu przekazujemy dane osobowe?

W celu realizowania prenumeraty potrzebujemy wsparcia zewnętrznych dostawców. Możemy ich podzielić na dwie grupy:

  • Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe i którzy podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (tzw. podmioty przetwarzające): dostawcy hostingu i utrzymania serwisów, dostawcy usług IT oraz aplikacji, agencje marketingowe, biura rachunkowe.
  • Dostawcy usług, którzy samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (administratorzy): operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, kancelarie prawne, audytorzy, doradcy, operatorzy telekomunikacyjni, banki.

Dodatkowo przekazujemy dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli jednak zdarza się, że przekazujemy dane do podmiotu mającego siedzibę w kraju znajdującym się poza EOG, dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu otrzymania kopii standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • ich sprostowania
  • usunięcia
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
  • przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

Osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe urzędu dostępne są na stronie: www.uodo.gov.pl

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji, przetwarzania danych osobowych przez Labofarm lub w celu skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną rodo@labofarm.com.pl lub pisemnie na adres administratora: ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/infopage.php?id=5