panacea.pl

:: Regulamin
Artykuł dodany przez: admin (2018-05-24 09:08:33)

Regulamin
1. Wydawcą prenumeraty Panacea - leki ziołowe jest Wydawca - Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, mgr farm. Tadeusz Pawełek, ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański.
2. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania. Jeśli Prenumerator chce otrzymać wszystkie numery wydane w roku, powinien zaznaczyć to w zamówieniu wpisując - Prenumerata całoroczna.
3. Cena opłaconej prenumeraty nie ulega zmianie w przypadku zmiany cen detalicznych czasopisma.
4. Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa Wydawnictwo.
5. Aktualna cena prenumeraty podawana jest w najnowszych numerach czasopisma.
6. Lekarzom i Farmaceutom proponujemy Prenumeratę bezpłatnie. Prosimy o zgłoszenie telefoniczne.
7. Aby zamówić i otrzymać prenumeratę wybranego czasopisma należy:
- wypełnić i opłacić w banku/na poczcie standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, zawrzeć informację na jaki adres korespondencyjny ma być ona dostarczona oraz jakich numerów ma dotyczyć;
- dokonać przelewu elektronicznego ze swojego konta bankowego. Podać informację na jaki adres korespondencyjny ma być ona dostarczona oraz jakich numerów ma dotyczyć.
Wpłaty należy adresować na Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, mgr farm. Tadeusz Pawełek, ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański, nr konta 52 1440 1026 0000 0000 0395 6008.
8. Nie są honorowane zapłaty za prenumeratę czekami, przekazami pocztowymi i gotówką przesyłaną w listach do Wydawnictwa. Gotówka przesłana listami i czeki będą odsyłane do nadawcy, przy czym Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie.
9. Prenumerata jest realizowana po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa.
10. Faktura za prenumeratę jest wystawiana na życzenie Prenumeratora w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym Wydawnictwa.
11. Uaktualnienia danych adresowych wymagają zgłoszenia telefonicznego na numer tel. 58 561 20 08 lub formy pisemnej (list - adres Wydawcy lub poczta elektroniczna: panacea@labofarm.com.pl).
12. Wydawca jest Administratorem danych osobowych Prenumeratorów. Dane osobowe Prenumeratorów (imię i nazwisko, adres korespondencyjny) są przechowywane i przetwarzane zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w bazie prenumeraty Wydawnictwa w celu realizacji złożonego zamówienia i przechowywane w czasie trwania prenumeraty. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926) prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
13. Państwa dane przekazujemy innym administratorom danych przetwarzające państwa dane we własnym imieniu: celem działalnośći pocztowej lub kurierskiej cleme realizacji wysyłki prenumeraty.
14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
15. Wydawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wcześniej informując o tym Prenumeratorów.
16. Zamawiając prenumeratę akceptują państwo powyższy regulamin.

Ostatnia aktualizacja 2018-05-24adres tego artykułu: https://panacea.pl/infopage.php?id=3