panacea.pl

:: Powstaje Pomorska Sekcja Fitoterapii PTL
Panacea Nr 3 (4), lipiec 2003, strona: 19


Powstaje Pomorska Sekcja Fitoterapii PTL
Spotkanie w Centrum Fitoterapii

Centrum Fitoterapii w Gdańsku 28 marca odbyło się w Centrum Fitoterapii pierwsze spotkanie organizacyjne Pomorskiej Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Zebranych przywitał gospodarz Centrum - mgr farm. Tadeusz Pawełek. Profesor Renata Ochocka przedstawiła ideę i potrzebę powołania Sekcji Pomorskiej. Profesor Bogusław Kędzia omówił dotychczasową działalność Sekcji Fitoterapii PTL. Po wysłuchaniu wykładu pt. "Metabolity długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LC PUFA) w organizmie ludzkim i niektórych źródłach roślinnych" dr hab. inż. Andrzeja Stołyhwo z Zakładu Analizy i Oceny Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej odbyła się dyskusja. Poinformowano, że członkami Sekcji mogą być wszystkie osoby interesujące się fitoterapią. Ta zasada wzbudziła jednak wątpliwości niektórych przedstawicieli środowiska naukowego. Trzeba będzie tę kwestię ostatecznie rozstrzygnąć. Dyskutowano nad wystąpieniem Sekcji o rozszerzenie listy produktów OTC, które mogą być przedmiotem obrotu w sklepach zielarsko - medycznych i zielarsko - drogeryjnych. Wzbudziło ono wątpliwości środowiska aptekarskiego.
O dalszych działaniach zmierzających do ukonstytuowania pomorskiej Sekcji Fitoterapii PTL będziemy informowali. (red.)
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=89