panacea.pl

:: Literatura fitoterapeutyczna - nowości
Panacea Nr 3 (4), lipiec 2003, strony: 8-9


Literatura fitoterapeutyczna - nowości

Wpływ ekstraktu z liścia miłorzębu na obraz EEG u szczurów z niedokrwieniem mózgowym i reperfuzją.
Zhang Y-Y, Li P-F, Li D, Effect of Ginkgo biloba leaf extract on electroencephalography of rat with cerebral ischemia and reperfusion, Acta Pharmacologica Sinica, 24 (2), 157-162, 2003.

Gikgo Biloba
Gikgo Biloba
Publikacja opisuje wpływ ekstraktu z liścia miłorzębu na komórki mózgowe uszkodzone przez niedokrwienie mózgu. W tradycyjnej medycynie chińskiej liść miłorzębu (Ginkgo biloba) jest stosowany w leczeniu wielu chorób. Wiele badań przeprowadzonych od 1960 wykazało, że ekstrakt z liścia miłorzębu może powodować wzrost przepływu mózgowego krwi, poprawiać pamięć osłabioną w wyniku niedokrwienia oraz działać ochronnie na funkcje mózgu. Ponadto badania wykazały, że ekstrakt z liścia miłorzębu likwiduje spadek poziomu dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i znosi akumulację dialdehydu malonowego (MDA), który jest przyczyną niedokrwienia. Zjawiska te świadczą o działaniu antyoksydacyjnym ekstraktów z liścia miłorzębu. Ekstrakty te pomagają złagodzić wewnątrzkomórkowe uszkodzenia związane z niedokrwieniem mózgowym i pozwalają mitochondriom utrzymywać ich aktywność oddechową w warunkach niedokrwienia tak długo, jak obecny był tlen. W ten sposób wstrzymany jest początek uszkodzenia indukowego niedokrwieniem. Przeprowadzone badania pokazały, iż ekstrakt z liścia miłorzębu powoduje wzrost mocy widma EEG, która jest bardziej efektywna przy wysokiej częstotliwości fali niż przy niższej. Większa aktywność komórek mózgowych wywołuje większą częstotliwość w obrazie EEG. Autorzy publikacji wnioskują, iż ekstrakt z liścia miłorzębu działa ochronnie na funkcje komórek mózgowych narażonych na niedokrwienie. Gdy normalny przepływ krwi zostanie odnowiony, komórki mózgowe mogą szybko odzyskać swoje funkcje. Przepływ krwi zwierząt leczonych ekstraktem z liścia miłorzębu znacząco wzrósł wówczas, gdy reperfuzja nastąpiła po ogólnym niedokrwieniu mózgu. Sugeruje to, iż funkcje centralnego układu nerwowego zostały wzmocnione i powróciła kontrola nad obwodowymi tkankami. Badania wykazały, iż ekstrakt z liścia miłorzębu może złagodzić uszkodzenia mózgu spowodowane przez niedokrwienie.

Radioochronne działanie żeń-szenia (Panax ginseng) na fosfatazy i poziom peroksydacji w jądrach szwajcarskich myszy albinosów.
Kumar M, Sharma M, Saxena P, Kumar A, Radioprotective Effect of Panax ginseng on the Phosphatase and Lipid Peroxidation Level in Testes of Swiss Albino Mice, Biol. Pharm. Bull., 26(3), 308-312, 2003.

Panax Ginseng
Panax Ginseng
Autorzy opisują badania przeprowadzone na białych myszach - albinosach. Miały one wykazać efekt ochronny ekstraktów z korzenia żeń-szenia przed promieniowaniem jonizującym stosowanym w medycynie. Promieniowanie jonizujące jest stosowane do leczenia nowotworów. Niszczenie komórek nowotworowych nie jest trudne, ale bardzo ważna jest ochrona zdrowych komórek. W związku z tym stosuje się czynniki radiochronne. Istnieje długa lista związków chemicznych, które są stosowane do ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Niestety, ich zastosowanie jest ograniczone ze względu na ich nieodłączną toksyczność. Prowadzone są różne badania działania radioochronnego ekstraktów z roślin, takich jak czosnek, mięta, aloes, spirulina, bazylia, ponieważ mają one minimum działań ubocznych. Panax ginseng oddziaływuje na ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia i układ hormonalny, pobudza funkcjonowanie systemu odpornościowego i metabolizmu, posiada działanie biomodulujące, a także wykazuje działanie przeciwstresowe i zapobiegające starzeniu. Jednym ze skutków leczenia promieniowaniem jest peroksydacja lipidów (LPO), w wyniku której przenikalność przez błony lizosomowe ulega zmianie i następuje uwolnienie enzymów hydrolitycznych. Dlatego po leczeniu promieniowaniem obserwuje się wzrost fosfatazy kwaśnej w jądrach. Aktywność fosfatazy zasadowej jest związana z przenikalnością błony. Uszkodzenie błony po promieniowaniu powoduje zmniejszenie aktywności enzymów. Badania pozwoliły oszacować działanie radioochronne ekstraktu z korzenia żeń-szenia na enzymy jądrowe białych myszy - albinosów. Albinosy podzielono na trzy różne grupy. Pierwszej grupie podawano ekstrakt z korzenia żeń-szenia w dawce 10 mg/kg masy ciała. Druga grupa została poddana ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Zwierzęta były naświetlane promieniowaniem gamma w dawce 8 Gy (1,69 Gy/min w odległości 80 cm). Trzeciej grupie podawano przez 4 dni ekstrakt z korzenia żeń-szenia i czwartego dnia naświetlano 8 Gy promieniowaniem gamma, 30 minut po zażyciu ekstraktu. Zwierzęta z powyższych grup zostały poddane sekcji po 1, 3, 7, 14, i 30 dniach. Została przeprowadzona ocena biochemiczna aktywności kwaśnej i zasadowej fosfatazy oraz poziomu peroksydacji lipidów (LPO) w jądrach. W grupie, której podawano ekstrakt z korzenia żeń-szenia, aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej oraz poziom LPO nie uległ znaczącej zmianie. W grupie naświetlanych promieniowaniem jonizującym znacząco wzrosła aktywność fosfatazy kwaśnej oraz wzrósł poziom peroksydacji lipidów. Aktywność fosfatazy zasadowej wyraźnie zmalała. Śmiertelność zwierząt w tej grupie po 30 dniach ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynosiła 70%. U zwierząt, którym podawano ekstrakt z korzenia żeń-szenia przed naświetlaniem, aktywność fosfatazy kwaśnej oraz poziom LPO uległ zmniejszeniu, a aktywność fosfatazy zasadowej wzrosła. Śmiertelność w tej grupie po 30 dniach ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynosiła 20%. Badania wykazały, iż żeń-szeń silnie hamuje peroksydację lipidów. Działanie to związane jest z procesem ochronnym przed rodnikami poprzez zahamowanie inicjacji procesu wolnorodnikowego oraz zmniejszenie uszkodzeń komórek jądrowych spowodowanych promieniowaniem jonizującym. Podawanie żeń-szenia przed radioterapią chroni komórki zarodkowe przed promieniowaniem jonizującym gamma. (MP)
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=83