panacea.pl

:: Forum w Centrum Fitoterapii
Panacea Nr 3 (4), lipiec 2003, strona: 5,27


Forum w Centrum Fitoterapii

Ostatnie miesiące obfitowały w ciekawe wydarzenia na terenie Centrum Fitoterapii w Gdańsku. Poza codzienną pracą - na którą składają się konsultacje dla pacjentów, rozmowy z miłośnikami fitoterapii, poradnictwo, sprzedaż leków i mieszanek ziołowych - raz w miesiącu, późnym popołudniem, w Centrum robi się odświętnie. Goście przybywają na cykliczne forum.

Dobrzy bracia
dr Jerzy Pruszczyński oraz o. Franciszek Salezy Chmiel.
dr Jerzy Pruszczyński oraz o. Franciszek Salezy Chmiel.
Tematem spotkania 31 marca były tradycje i charyzmat ojców bonifratrów w leczeniu ziołami. Prelekcje wygłosili i na pytania zebranych odpowiadali dr Jerzy Pruszczyński, konsultant naukowy łódzkiego konwentu bonifratrów, oraz o. Franciszek Salezy Chmiel z tegoż konwentu, redaktor kwartalnika "Bonifratrzy w służbie chorym". Ojciec Chmiel przypomniał postać św. Jana Bożego, który służył ludziom chorym, zwłaszcza najuboższym. To za jego sprawą późniejszy zakon szpitalników św. Jana, zwany zakonem dobrych braci (boni fratres), został obdarzony charyzmą, która trwa do naszych czasów. "Ten charyzmat prowadzi do Boga, buduje wnętrze człowieka, ma również charakter uniwersalny. Działa bez ograniczeń. Odczytuje znaki czasu i środowiska, ma charakter powszechny i opatrznościowy, łączy pokolenia" - powiedział o. Chmiel.
Bonifratrzy to dziś około 1.500 zakonników oraz liczni współpracownicy w różnych ośrodkach służących ludzkiemu zdrowiu - szpitalach, poradniach, ambulatoriach, zielarniach. Bracia działają na 5 kontynentach, w 52 krajach. W Polsce znajduje się 12 ośrodków, wśród nich 2 szpitale, 4 domy opieki, Centrum Diagnostyki i Ziołolecznictwa w Warszawie oraz Centrum Rehabilitacji w Łodzi.
Leczenie opiera się na przekazie pokoleniowym. Nie ma lekcji, wykładów czy kursów. Jest mistrz, którego zadaniem jest przekazanie całej wiedzy uczniowi. Ten z kolei staje się mistrzem dla następnego ucznia. Ojciec Chmiel podkreślił, że zgodnie z zasadą sformułowaną jeszcze przez św. Jana, bonifratrzy starają się dostrzec całego człowieka - nie tylko jego some, lecz także psyche. Bywa tak, że większa część rozmowy z pacjentem dotyczy jego problemów życiowych czy nie zapłaconych rachunków... Pacjent później wraca, bo ta rozmowa jest też lekiem na jego dolegliwości. Współcześni uznali św. Jana za szaleńca. Był to zaiste "szaleniec Boży". Przykuty do kamiennego słupka w domu dla obłąkanych poznał całą nędzę ludzkiego losu. Te dramatyczne doświadczenia Patrona popchnęły go do służby Bogu i człowiekowi.
Niezwykłego charakteru forum bonifraterskiego dopełnił występ wybitnego aktora teatralnego Jerzego Kiszkisa, który czytał strofy staropolskie poświęcone zdrowiu, medycynie i ziołolecznictwu. Znakomite tło muzyczne stworzyli muzycy z gdańskiej Akademii Muzycznej: Małgorzata Skorupa (skrzypce) i Adam Matysek (gitara klasyczna).

Powtórka z fitoterapii
10 kwietnia gościem forum był wybitny fitoterapeuta, nestor polskiego ziołolecznictwa i przyjaciel gdańskiego Centrum - doc. dr hab. Aleksander Ożarowski. To była prawdziwa powtórka z fitoterapii, której zebrani wysłuchali z wielką uwagą, następnie rzucili się do zadawania pytań. Niestety, Profesor musiał wieczorem wracać do Warszawy. Rozstał się z gościnnym Centrum z obietnicą ponownego przyjazdu do Gdańska.

Zioła na choroby kobiece
doc. dr hab. Aleksander Ożarowski
doc. dr hab. Aleksander Ożarowski
30 maja odbyło się forum poświęcone chorobom układu oddechowego i chorobom kobiecym. Licznie zebrani lekarze, farmaceuci oraz zainteresowani fitoterapią z zainteresowaniem wysłuchali wykładów prof. dr. hab. med. Jerzego Alkiewicza i dr. med. Witolda Kapczyńskiego. Profesor Alkiewicz, wybitny pulmonolog, kierownik Kliniki Pulmonologii AM w Poznaniu, prezes Sekcji Fitoterapii PTL, wygłosił wykład "Rośliny lecznicze w chorobach układu oddechowego".
Doktor Kapczyński, specjalista ginekologii i położnictwa, omówił zastosowanie fitoterapii w chorobach kobiecych oraz przedstawił wyniki swoich wieloletnich doświadczeń w leczeniu mięśniaków macicy preparatami ziołowymi.
W części artystycznej wystąpił Dariusz Wójcik, solista Teatru Muzycznego w Gdyni i założyciel Teatru Otwartego w Gdańsku, któremu na fortepianie akompaniowała Dorota Jabłońska-Mazurek.

W kręgu dermatologii
27 czerwca gościliśmy prof. dr hab. n. farm. Tadeusza Wolskiego z Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Lublinie. Tematem wystąpienia były ekstrakty i preparaty roślinne stosowane w dermatologii i kosmetyce. Profesor mówił też o tendencjach w nowoczesnej fitoterapii i jej związkach z produkcją nutraceutyków: "Granica pomiędzy środkami spożywczymi a leczniczymi zaciera się. Również zagęszcza się wąska szczelina pomiędzy pożywieniem wspomagającym zdrowie o działaniu prewencyjnym, a terapeutycznie stosowanymi środkami ziołowymi. Izolowane zespoły związków biologicznie czynnych lub komponenty żywieniowe bogate w te zespoły są głównym punktem zainteresowania zarówno dietetyków jak i fitoterapeutów".
Obszerny artykuł profesora Wolskiego oraz jego współpracowników z Katedry - dr. Tomasza Baja i mgr Agnieszki Ludwiczuk - został opublikowany w innym artykule z tego tematu. (red.)
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=81