panacea.pl

:: Labofarm w aptekach
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (10), styczeń - marzec 2005, strona: 44


Labofarm w aptekach

Kilka lat temu Labofarm wyznaczył sobie misję upowszechniania fitoterapii w profilaktyce i leczeniu powszechnych schorzeń. Misja ta realizowana jest na różnych płaszczyznach, jednak doświadczenia ostatnich lat wskazują, iż coraz większego znaczenia nabierają działania przedstawicielskie

w aptekach
Zespół przedstawicieli Labofarmu składa się ze specjalistów, którzy poza swoją codzienną pracą w zarządzie, produkcji, kontroli jakości, sprzedaży, rozwoju czy marketingu, wyjeżdżają również na działania przedstawicielskie do aptek, by realizować misję firmy. Wydaje się, że już samo określenie "działania przedstawicielskie" nabiera w dzisiejszych komercyjnych realiach specyficznego znaczenia. Nie mówimy bowiem o przedstawicielach handlowych czy medycznych, którzy realizują założone cele ilościowe. Mówimy o umotywowanych przedstawicielach Labofarmu - osobach, które poprzez codzienną pracę uczestniczą w powstawaniu preparatów Labofarmu, dobrze je znają, są z nimi związane. Doświadczenie działań przedstawicielskich i spotkania z aptekarzem daje przedstawicielowi możliwość szerszego spojrzenia na produkty firmy, podąża on bowiem za nimi aż tam, gdzie stają się one dostępne dla pacjenta. Tam właśnie przedstawiciel ma możliwość poznania, w rozmowie z farmaceutą, opinii osób, dla których leki te powstają. Z drugiej strony specjaliści służą farmaceutom wiedząc o lekach roślinnych. Coraz więcej aptek rozwija dziś

opiekę farmaceutyczną
Widoczne jest też rosnące zainteresowanie lekiem ziołowym, profilaktyką. Farmaceuci, którzy doceniają rolę fitoterapii, chętnie poszukują dodatkowych informacji o surowcach roślinnych i preparatach ziołowych. Niektórzy przedstawiciele aptek patronackich wyrażają nawet potrzebę posiadania opiekuna w tym zakresie. Ma on dostarczać informacje o leku roślinnym i możliwości jego wykorzystania w różnych dolegliwościach, o jego jakości, bezpieczeństwie i skuteczności. Profesjonalną, ogólnokrajową informacją naukową w zakresie fitoterapii służy aptekom

Centrum Fitoterapii w Gdańsku
W odpowiedzi na zainteresowanie aptekarzy zdobywaniem dodatkowej wiedzy, Centrum rozszerzy organizowane dotąd w Gdańsku forum naukowe na inne regiony kraju. Czujemy się bowiem zobowiązani, by wszystkim farmaceutom zainteresowanym wykorzystaniem informacji o nowoczesnych lekach roślinnych i szerokim stosowaniem fitoterapii, udostępnić zarówno bogatą i wszechstronną gamę preparatów ziołowych, jak i przekazać taką wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w trosce o pacjenta.

Monika Derron - Labofarm
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=80