panacea.pl

:: Pacjenci Centrum Fitoterapii
Panacea - Leki ziołowe nr 1, październik 2002, strony: 5-6


Siedziba Centrum Fitoterapii w Gdańsku Pacjenci
Centrum
Fitoterapii
Od początku istnienia Centrum Fitoterapii wprowadziliśmy oparty na metodach statystycznych program monitorowania, który pozwala odpowiedzieć na pytanie, kto odwiedza Centrum, z jakimi dolegliwościami przychodzą pacjenci oraz z których leków ziołowych korzystają.

W sile wieku
Jak było do przewidzenia, liczną grupę pacjentów stanowią osoby w wieku powyżej 60 lat. Jednak wbrew obiegowym opiniom, że tylko najstarsi interesują się lekami ziołowymi, seniorzy (60-latkowie i starsi) nie dominowali. Stanowili tylko 37,2% odwiedzających Centrum.

Największa grupa zainteresowanych lekami ziołowymi to ludzie w sile wieku, czynni zawodowo.

W przedziale wieku 40-60 lat mieści się aż 46,5% pacjentów Centrum, przy czym więcej jest 40-latków (25,6%), czyli ludzi najbardziej aktywnych, w pełni sił. Zainteresowanie ludzi w wieku średnim lekami naturalnymi to optymistyczny znak, świadczący o tym, że do świadomości społecznej dociera prawda o tym, iż

leki naturalne mają szczególne znaczenie w profilaktyce i we wczesnych stadiach różnych dolegliwości.

Najmniej liczna grupa odwiedzających Centrum to ludzie w wieku 20-30 lat (7,7%) oraz 30-40 lat (8,6%). Jest to zjawisko naturalne, niemal "fizjologiczne" i można się tylko cieszyć, że także w tych kategoriach wieku są osoby zainteresowane lekami naturalnymi. Interesujące jest to, że w monitoringu przeprowadzonym w okresie 27 maja - 13 czerwca grupa młodych pacjentów (20-30 lat) stanowiła aż 15,2%. Być może miał na to wpływ okres egzaminów wstępnych do różnego typu uczelni i powszechna już znajomość bezpiecznego leku roślinnego - Tabletek uspokajających. Tradycyjnie kobiety bardziej interesują się tym, co służy zdrowiu, jednak grupa mężczyzn jest również bardzo liczna (42,63%). fitoterapia - (gr. phytón = roślina + gr. therapeía = leczenie). Leczenie chorób przy pomocy roślin; inaczej ziołolecznictwo. Prastara gałąź medycyny (poświadczona w zabytkach piśmiennictwa sumeryjskiego już 3.000 lat p.n.Chr.), wykorzystująca lecznicze właściwości surowców roślinnych. Obecnie przeżywa renesans na całym swiecie.

Układ pokarmowy i nerwy
Zgodnie z przewidywaniami najwięcej było ludzi z zaburzeniami układu pokarmowego. Stanowili 33,3% wszystkich odwiedzających Centrum. Wśród nich najwięcej było osób z nadwagą (13,9%) oraz z zaparciami i złą przemianą materii.
Niewiele mniej, bo aż 27,9% pacjentów skarżyło się na dolegliwości układu nerwowego, które najczęściej objawiały się zaburzeniami snu (7%), także nadpobudliwością, niepokojem, obniżeniem nastroju, nerwicami a w jednym przypadku uszkodzeniem mózgu.
Dużą grupę stanowią osoby z zaburzeniami układu krwionośnego - 20,9%. Najwięcej było pacjentów z miażdżycą (7%), choroba wieńcową, nadciśnieniem i nerwicą serca.
7% pacjentów Centrum to osoby uskarżające się na dolegliwości układu moczowego, zwłaszcza przerost prostaty. Wydaje się, że ta kategoria jest liczniejsza, lecz dolegliwość, w powszechnej świadomości, uważana jest ciągle za wstydliwą, co źle wpływa na jej leczenie.
Niewielka grupa pacjentów (2,3%) przyszła do nas z dolegliwościami dermatologicznymi (łuszczyca) oraz z zaburzeniami układu odpornościowego (1,6%).

Urtix
Zupełnie inaczej wygląda zjawisko "co nas boli" w świetle statystyki zakupionych w Centrum leków Labofarmu. Ku naszemu zaskoczeniu najwięcej pacjentów zakupiło Urtix, czyli tabletki ziołowe przeciw przerostowi prostaty. Potwierdza to wcześniejszą uwagę o znacznie szerszym zasięgu tego schorzenia. Być może część zainteresowanych postanowiła się leczyć samodzielnie, bez konsultacji i bez ujawniania dolegliwości, lub traktuje Urtix jako środek profilaktyczny.

Wokół Centrum
Ostatni przed wakacjami monitoring w Centrum pokazał, że aż 43% pacjentów to ci, którzy albo odwiedzili Centrum po raz kolejny, albo po raz kolejny dokonali zakupu leku roślinnego lub preparatu. Widać z tego, że wokół Centrum powstaje środowisko opiniotwórcze, na którym organizatorom bardzo zależało. Większość z tych osób ma potrzebę rozmowy z lekarzem, przekazania swoich spostrzeżeń, uwag po zastosowaniu leku lub po prostu zwykłej rozmowy o swoich schorzeniach. Ta sytuacja potwierdza podstawowe założenia naszej misji, postawione jeszcze na etapie prac koncepcyjnych. Centrum Fitoterapii - przedsięwzięcie z natury rzeczy deficytowe, niemerkantylne - będzie przede wszystkim udoskonaloną formą kontaktu z pacjentem oraz okazją do obserwacji potrzeb i zachowań pacjentów, co przyczyni się do dalszej popularyzacji leków ziołowych w Polsce. Dla pacjentów korzystanie z usług Centrum to przede wszystkim świadomość możliwości łatwego kontaktu i konsultacji z lekarzem - fitoterapeutą. Tym, którzy szczególnie interesują się problematyką ziołolecznictwa, proponujemy ponadto udział w cyklicznych spotkaniach - Forum w Centrum Fitoterapii.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=8