panacea.pl

:: Od wydawcy
Panacea - Leki ziołowe nr 3-4 (60-61), lipiec - grudzień 2017, strona: 3


Od Wydawcy

Wolność sumienia jest - według Słownika języka polskiego - zagwarantowaniem obywatelowi swobody w wyborze przekonań. W roku 2015 Trybunał Konstytucyjny uznał, że wolność sumienia musi przejawiać się także w możliwości odmowy obowiązku nałożonego zgodnie z prawem, z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne.
To ważne i wiążące dla obywateli, więc także i dla farmaceutów - zarówno tych kierujących się sumieniem, jak i tych... bez sumienia.
Sumienia zdaje się nie brać pod uwagę wiceminister zdrowia, lekarz i ekonomista z zawodu, który w odpowiedzi na interpelację poselską bezradnie wskazuje na brak w ustawie Prawo farmaceutyczne regulacji umożliwiającej odmowę sprzedaży produktu leczniczego - z powołaniem się na względy sumienia. Jednocześnie, zapytany przez Puls Farmacji, jak się czuje w nowej roli, odpowiada: Muszę przyznać, iż świadomość, że siła rażenia decyzji podejmowanych przy tym biurku może być wręcz atomowa, niezwykle mobilizuje do wytężonej i odpowiedzialnej pracy...
Niewykluczone, że to tylko chwilowy zawrót głowy, spowodowany awansem. Kiedy ochłonie, być może pojmie, że niewzruszalne wartości wyższe mają charakter nadrzędny w stosunku do wymagającego poprawek Prawa farmaceutycznego, a misją służby zdrowia jest ochrona, a nie ?rażenie?. W tym świetle szczególnie znaczące jest właściwe stanowisko jedynego znaczącego farmaceuty, czyli Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który stwierdził: W świetle ustawy, jaką jest Konstytucja RP, właściwym wydaje się dopuszczenie możliwości odmowy sprzedaży leków antykoncepcyjnych przez farmaceutę, powołującego się na klauzulę sumienia.
Aptekarze czują się obecnie w swoich aptekach pewniejsi i bardziej umotywowani do spełnienia rosnących wymagań i oczekiwań. Poważnym wyzwaniem jest zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieprzestrzegania granicy pomiędzy lekiem roślinnym a żywnością. W trosce o dobro pacjenta zarówno farmaceuci, jak i lekarze powinni poszerzać wiedzę w zakresie racjonalnej fitoterapii. W trakcie XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie omówiono m.in. kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych, nowoczesne formy kształcenia oraz perspektywy opieki farmaceutycznej. Przedstawiono interesujące prezentacje na temat edukacji oraz przeprowadzonych i planowanych szkoleń.
Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie do znowelizowanego Prawa farmaceutycznego zapisów o opiece farmaceutycznej. Zasada Primum non nocere kojarzy nam się z misją lekarza, umocnionego klauzulą sumienia. W przypadku farmaceuty pracującego w aptece, zwłaszcza farmaceuty prowadzącego opiekę farmaceutyczną, wolność sumienia jest równie ważna.

mgr farm. Tadeusz Pawełek
Starogard Gd. - Gdańskadres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=6000