panacea.pl

:: Farmacja w Polsce - nauka i zawód
Panacea - Leki ziołowe nr 2 (59), kwiecień - czerwiec 2017, strona: 9


XXIII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO
Farmacja w Polsce - nauka i zawód

Ten Zjazd będzie miał specjalne znaczenie dla Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w tym roku mija bowiem 70 lat jego działalności. Organizatorem Zjazdu - poza PTFarmem - jest Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Ze względu na jubileusz, zaplanowano w programie Zjazdu podsumowanie dotychczasowych działań farmaceutów w ramach Towarzystwa oraz wypracowanie kierunków dalszej działalności - dla dobra polskiej farmacji i medycyny.
Zjazd odbędzie się w dniach 19-22 września w Krakowie. Jubileuszowy temat przewodni sformułowano następująco: Farmacja w Polsce - perspektywy nauki i zawodu.
Perspektywy nauki i zawodu zostaną przedstawione w wystąpieniach naukowych z różnych dziedzin związanych z farmacją oraz poprzez prezentację problemów do rozwiązania, z którymi borykają się farmaceuci pracujący w aptekach otwartych, szpitalnych, w firmach produkujących leki czy w jednostkach naukowych.

Zjazdy PTFarm
są niepowtarzalną okazją do integracji całego środowiska farmaceutów polskich - zarówno tych pracujących w aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, jak i pracowników wydziałów farmaceutycznych naszych uczelni. To również okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń w szerokim gronie uczestników Zjazdu.
Nasz krakowski Oddział PTFarm, wspólnie z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie, organizuje specjalny konkurs, w którym nagrodą są opłaty zjazdowe dla pięciu farmaceutów pracujących w aptekach otwartych, pięciu doktorantów oraz dla czterech studentów z kół naukowych. Realizacja tej inicjatywy jest możliwa dzięki wsparciu lokalnego sponsora - PHU Hygieia Sp.J.
Jako organizatorzy chcemy dać możliwość prezentacji osiągnięć także młodym naukowcom. Proponujemy specjalny panel dla studentów z kół naukowych, działających przy katedrach i zakładach wydziałów farmaceutycznych. Przy wsparciu sponsorów, planujemy nagrodzenie najlepszych wystąpień młodych adeptów farmacji.

Obrady naukowe
będą prowadzone w ramach pięciu grup tematycznych. Jedna z nich dotyczyć będzie leków pochodzenia naturalnego. Wśród stosowanych obecnie leków wyróżniamy trzy najważniejsze grupy, ze względu na pochodzenie i sposób otrzymywania: leki syntetyczne, naturalne i leki uzyskane metodami biotechnologicznymi. Leki naturalne są otrzymywane z gatunków prokariota i eukariota. Pierwsze skojarzenia dotyczące surowców pochodzenia naturalnego dotyczą niewątpliwie roślin. Jednak obecnie, porównując ilość leków, które zawierają substancje pochodzące z przedstawicieli pozostałych jednostek systematycznych, czyli z bakterii (np. Artosphira sp.), brunatnic (np. Fucus vesiculosus), roślin pierwotnie wodnych (chlorella, krasnorosty), grzybów (np. preparaty drożdżowe, cyklosporyna, antybiotyki), porostów (np. biostymina), minerałów (np. kreda), można dostrzec, że są one coraz bardziej zróżnicowane, coraz częściej badane i stosowane. Jest to zauważalne, zwłaszcza w leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Farmaceuta
powinien być autorytetem w kwestii stosowania leków naturalnych, specjalistą z zakresu nauk farmaceutycznych oraz posiadać szeroką wielokierunkową wiedzę. W naszym przekonaniu farmaceuta powinien być przede wszystkim ekspertem od ziół i ziołolecznictwa, dlatego liczymy na to, że w Zjeździe wezmą też czynny udział przedstawiciele firm produkujących preparaty z surowców naturalnych. Według publikowanych badań, często dochodzi do fałszowania produktów leczniczych, w tym surowców naturalnych.
W przypadkach leczenia wielu chorób zioła są skuteczne i nie wywołują znaczących działań niepożądanych, pod warunkiem, że zawartość składników czynnych jest prawidłowa.
Osobom zainteresowanym produktami pochodzenia naturalnego polecamy tematy zgłoszone do programu naukowego Zjazdu: Lek pochodzenia naturalnego - postępy fitochemii i fitoterapii; Biotechnologia farmaceutyczna z biotechnologią roślin i grzybów wyższych; Poszukiwania nowych bioaktywnych cząsteczek chemicznych.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej zjazd2017.ptfarm.pl i zapoznania się z programem. Wyrażamy nadzieję, że w licznym gronie przybędą Państwo na XXIII Zjazd PTFarm.


KOMITET ORGANIZACYJNY: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny UJ Collegium Medicum, Krakowski Oddział PTFarm dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka, prof. UJ; dr hab. n. farm. Bożena Muszyńska, prof. UJ
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=5902