panacea.pl

:: Lubelski farmakognosta otrzymał "azjatyckiego Nobla"
Panacea - Leki ziołowe nr 2 (51), kwiecień - czerwiec 2015, strona: 20


Lubelski farmakognosta
otrzymał „azjatyckiego Nobla”

Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak z Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Leku PAN – został zeszłorocznym laureatem Międzynarodowej Pokojowej Nagrody Gusi – Gusi Peace Prize International – przyznawanej przez fundację Gusi. Fundacja została założona przez kapitana Gemeniano Javiera Gusi, który w czasie II wojny światowej walczył jako partyzant z Japończykami okupującymi Filipiny. Po wojnie stał się znanym politykiem. Zyskał popularność i uznanie, dzięki wieloletniej walce o prawa człowieka. Gusi Peace Prize International jest fundacją charytatywną, która promuje działania na rzecz pokoju światowego i polepszania jakości życia ludzi, poprzez wskazywanie i nagradzanie osób osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki czy działalności politycznej, a dzięki swojej postawie przyczyniających się do zacieśniania kontaktów między ludźmi różnych kultur, kontynentów, narodów. Za sprawą takich ludzi pokój staje się łatwiejszym do osiągnięcia.
Wśród laureatów nagrody znajdują się koronowane głowy, mężowie stanu, politycy, artyści, działacze społeczni i naukowcy. Nagroda cieszy się wysokim prestiżem, nazywają ją „azjatyckim Noblem”. Otrzymali ją m.in. prof. Yoshinori Asakawa (Japonia), Vytautas Landzbergis (były prezydent Litwy), prof. Gehrard Bringmann (Niemcy), przedstawiciele Francji, Włoch, Konga, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Chin, Nepalu. Prof. Kazimierz Głowniak został nagrodzony za inspirowanie i realizację współpracy środowiska lubelskiego z licznymi ośrodkami naukowymi oraz uniwersytetami z krajów azjatyckich, takich jak Japonia, Tajlandia, Chiny, Filipiny, Kazachstan czy Mongolia. Nawiązał bliskie kontakty między Lublinem, województwem lubelskim a krajami na kontynencie azjatyckim. Te kontakty nie ograniczają się tylko do konferencji, wymiany naukowej czy wspólnych projektów. Dotyczą też kultury.
Prof. Głowniak otrzymał GPPI jako pierwszy przedstawiciel Polski. Gratulujemy, Panie Profesorze!

Redakcja Panacei
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=5107