panacea.pl

:: Sławy światowej fitoterapii w Lublinie
Panacea - Leki ziołowe nr 3 (40), lipiec - wrzesień 2012, strona: 27


Sławy światowej fitochemii w Lublinie

Tradycyjnie co dwa lata odbywają się w Lublinie międzynarodowe sympozja chromatografii produktów naturalnych. Tegoroczne, już ósme, odbyło się nie w czerwcu, jak zwykle, lecz nieco wcześniej. Powodem zmiany były piłkarskie mistrzostwa Europy EURO 2012. Jak widać, potęga piłki nożnej decyduje nawet o kalendarzu międzynarodowej chromatografii…
Między 17 a 20 maja do lubelskiego hotelu Victoria przybyli naukowcy z całego świata, zajmujący się badaniem związków pochodzenia naturalnego za pomocą różnych metod chromatograficznych. Wyrażenie związki naturalne oznacza tu surowce, których źródłem jest przyroda, a zwłaszcza przebogaty i przebadany w niewielkim jeszcze stopniu świat roślin.
Lubelska Victoria stała się na kilka dni centrum światowej fitochemii i nie ma w tym stwierdzeniu cienia przesady. Wystarczy spojrzeć na listę obecności (polecamy informacje o sympozjum na www.pharmacognosy.org): prof. Yoshinori Asakawa (Japonia), prof. Toni Kutchan (USA), prof. Günther Bonn (Austria), prof. Ioanna Chinou (Grecja), prof. Jan Karlsen (Norwegia), prof. Pila Raharivelomanana (Polinezja Francuska), prof. Andrew Maraton (RPA), prof. Geoffrey Cordell (USA) czy reprezentująca Lublin prof. Monika Wasmundzka-Hajnos oraz wielu innych znakomitych znawców przedmiotu. To światowej sławy specjaliści, wykorzystujący chromatograficzne narzędzia do pokazania bogactwa, różnorodności oraz użyteczności surowców roślinnych w leczeniu ludzkich dolegliwości.
8. Międzynarodowe Sympozjum Chromatografii Produktów Naturalnych (8th International Symposium on Chromatography of Natural Products) organizowała zaprawiona od lat w przygotowaniu tych ważnych spotkań naukowych ekipa z Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której przewodniczył prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, a koordynacją działań zajęła się dr Agnieszka Ludwiczuk. Tegoroczne sympozjum zgromadziło 200 uczestników z 28 krajów świata! Wygłoszono 22 wykłady i 24 doniesienia naukowe, w ramach dwóch sesji przedstawiono 130 posterów.
Szczególnym wydarzeniem było nadanie tytułu doctora h.c. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie światowej sławy uczonemu japońskiemu prof. Yoshinoriemu Asakawie, z Tokushima Bunri University. Dorobek naukowy Profesora jest imponujący: 570 opublikowanych prac oryginalnych, 37 książek i rozdziałów w książkach oraz monografiach, 25 artykułów przeglądowych. Od 2004 prof. Asakawa uczestniczył jako wykładowca w każdym z lubelskich sympozjów. Wymiernym efektem tych wieloletnich kontaktów było nawiązanie współpracy naukowej między lubelską Farmakognozją a Tokushima Bunri Univeristy. Prof. Asakawa gościł kilkakrotnie w Lublinie, jako visiting profesor z wykładami dotyczącymi azjatyckich roślin leczniczych i właściwości leczniczych mszaków. Wprowadzał studentów i doktorantów w trudny temat analizy fitochemicznej związków naturalnych oraz zastosowania metod spektroskopowych do ustalania struktury produktów naturalnych. Polscy naukowcy mieli okazję do pracy w renomowanym, świetnie wyposażonym laboratorium prof. Asakawy. Skorzystała z tego dr Agnieszka Ludwiczuk – współautorka monografii dotyczącej wątrobowców, 13 oryginalnych prac, 19 wykładów i komunikatów ustnych oraz 7 prezentacji posterowych na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Po uroczystej ceremonii 17 maja w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, laureat wygłosił ciekawy wykład na temat biologicznej aktywności substancji zapachowych z wątrobowców (Biological activity of odiferous, pungent and bitter substances from the Marchantiophyta). Tematyka wykładów prezentowanych na tegorocznym sympozjum dotyczyła spraw istotnych dla fitoterapii. Doskonałym tego przykładem była prezentacja prof. Ioanny Chinou o najnowszych odkryciach dotyczących rodziny szorstkolistnych (Boraginaceae family - New scientific data), której przedstawiciele są cenionymi roślinami leczniczymi, np. żywokost czy ogórecznik. Uczestnicy sympozjum obiecali obecność w Lublinie podczas 9. już edycji za dwa lata.

Red.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=4009