panacea.pl

:: Od wydawcy
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (34), styczeń - marzec 2011, strona: 3


Od Wydawcy

Dlaczego w politykę jakości firmy – której zadaniem jest wytwarzanie, kontrola jakości oraz dystrybucja środków farmaceutycznych – wpisano upowszechnianie ziołolecznictwa i umacnianie wiarygodności leków ziołowych? Takie pytanie postawiono mi w trakcie audytu dotyczącego systemu zapewnienia jakości. Odpowiedź była oczywista, bo też powody takiej polityki są oczywiste: wielopokoleniowa, rodzinna firma traktuje politykę jakości poważnie, długofalowo i wieloaspektowo.

Tymczasem unijna polityka lekowa doprowadziła do obniżenia statusu prawie wszystkich produktów leczniczych roślinnych do poziomu tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych oraz do niebezpiecznego zacierania granicy pomiędzy lekiem a żywnością. Sztuczne pojęcie produkty z pogranicza (border line products) wprowadziło wiele zamieszania i ułatwiło nadużycia związane z wprowadzaniem do obrotu, poza kontrolą, suplementów diety, stwarzających zewnętrznie wrażenie, że są lekami! Ze względu na powstałe zagrożenia (lekarze, farmaceuci i pacjenci nie odróżniają leku od suplementu na podstawie opakowania), Polska Rada Leku Roślinnego konsekwentnie działa na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju rynku leków roślinnych i na rzecz powstrzymania dezinformacji. Odpowiedzialny za politykę lekową wiceminister zdrowia szanował prawo, zapraszał na spotkania, przyjmował uzasadnione argumenty i w pewnym stopniu przyczynił się do ponownego umocnienia pozycji leku roślinnego. Polityka partyjna jest jednak bezwzględna i niedawno ogłoszono, że wiceminister nie nadaje się do rządu…

Wróćmy do polityki jakości, do misji i do pytania przywołanego na wstępie. Kiedy z wydawniczego rynku zniknęły nieodżałowane „Wiadomości Zielarskie”, zasłużony dla polskiego zielarstwa śp. Profesor Jerzy Lutomski powiedział, że Panacea jest potrzebna, dobrze służy zielarstwu i powinna pielęgnować więzi z możliwie jak najszerszym gronem Czytelników. Pamiętamy o tym. Na progu Nowego Roku 2011 pragnę serdecznie podziękować Twórcom i Czytelnikom Panacei. Proszę o dalszą współpracę w upowszechnianiu osiągnięć ziołolecznictwa. I o entuzjazm, który od początku towarzyszył naszej pracy na tej niwie…

W nowym roku poczynimy starania, by podnieść Panaceę do rangi publikacji naukowej, bez straty dla jej dotychczasowych walorów.

mgr farm. Tadeusz Pawełek
Starogard Gd. – Gdańsk, w styczniu 2011 rokuadres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=3400