panacea.pl

:: 7th International Sympodium on Chromotography of Natural Products - Po raz siódmy w Lublinie
Panacea - Leki ziołowe nr 3 (32), lipiec - wrzesień 2010, strona: 27


7th International Sympodium on Chromotography of Natural Products - Po raz siódmy w Lublinie

W dniach 14-17 czerwca odbyło się międzynarodowe sympozjum na temat chromatografii związków naturalnych. Odbywa się ono regularnie, w cyklu dwuletnim, zawsze w Lublinie.

Tegoroczne połączono z 6. sympozjum International Society for the Development of Natural Products. Połączenie dokonało się dzięki wyborowi prof. Kazimierza Głowniaka na wiceprzewodniczącego ISDNP (2009). Program rozpoczął wykład prof. Y. Asakawy z Tokushima Bunri University o różnorodności chemicznej i aktywności biologicznej wątrobowców. Zapoznał słuchaczy z badaniami tej gromady. Ich wynikiem była izolacja kilkuset związków naturalnych, ponad 50 należało do klasy terpenoidów i związków aromatycznych. Te związki cechują się aktywnością biologiczną: przeciwwirusową (dotyczącą wirusa HIV), przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, hamowaniem cyklooksygenazy (COX) i 5-lipooksygenazy (LOX), zdolnością zwiotczania mięśni. Prof. B. Abegaza z Botswany przedstawił zagadnienia związane z izolacją, charakterystyką i syntezą naturalnych związków aktywnych biologicznie, których źródłem były rośliny z południowej Afryki. Odkrycia dotyczące leków pochodzenia naturalnego, z roślin rosnących na Jamajce, oraz ciekawe zastosowanie techniki LC-MS-NMR – poznaliśmy dzięki wykładom prof. T. Yee z jamajskiego Instytutu Produktów Naturalnych oraz prof. I. K. Ndjoko z Uniwersytetu w Genewie.

Podczas drugiej sesji wyniki badań prezentowali prof. R. Kaliszan z UM w Gdańsku (wiązanie się alkaloidów piperydynowych i pirydynowych z beta-amyloidem, powodujące chorobę Alzheimera) i prof. J. Stuppner z Uniwersytetu w Innsbrucku (związki pochodzenia naturalnego o działaniu przeciwzapalnym). Prezentacja prof. J. Zjawionego z Uniwersytetu Mississippi dotyczyła substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego.

Prof. A. El Tahchy z Uniwersytetu Nancy dał wykład o badaniach wykorzystujących metody LC-MS i GC-MS, dotyczących alkaloidów z rodziny Amaryllidaceae. Prof. G. Bringmann z Uniwersytetu w Würzburgu przedstawił nowe bioaktywne związki stereochemiczne oraz nowatorską metodę identyfikacji, określenia struktury i aktywności biologicznej. Wykład prof. D. Ferreiry z Uniwersytetu Mississippi dotyczył diterpenów wyizolowanych z organizmów morskich.

Kolejna sesja to ciekawe wykłady prof. G. K. Bonna z Austrii (nowe techniki analityczne w kontroli jakościowej roślinnych produktów leczniczych), prof. A. Marstona (technika chromatografii przeciwprądowej) i prof. M. Waksmundzkiej-Hajnos z UM w Lublinie (znaczenie chromatografii cienkowarstwowej w badaniu tożsamości ekstraktów uzyskanych z roślin leczniczych).

Prezentowali wyniki swoich badań młodzi naukowcy. Wspomnieć należy o wykładzie dr A. Ludwiczuk z UM w Lublinie, o chemicznym pokrewieństwie między algami, wątrobowcami i paprociami.

Wykład prof. D. Arbaina z Indonezji dotyczył najnowszych badań chemizmu roślin z Sumatry, a wykład prof. M. S. J. Simmondsa z Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Anglii trafności badań chemotaksonomicznych. Prof. P. Raharivelomanan z Polinezji Francuskiej przedstawił nowe, aktywne biologicznie piranokumaryny.

Wykład prof. R. Verpoorte z Uniwersytetu Leiden w Holandii zaintrygował już samym tytułem: Czy istnieją negatywne wyniki? Wykład prof. T. Kowalskiej z Uniwersytetu Śląskiego dotyczył znaczenia detekcji w nowoczesnym TLC i HPLC, w aspekcie badań fitochemicznych, a prezentacja prof. H. Franka z Niemiec chromatograficznego rozdzielenia enancjomerów. Z ostatniego dnia trzeba wspomnieć wykład prof. Y. Nomy z Japonii o bakteryjnej transformacji substancji występujących w roślinach oraz właściwościach tych metabolitów.

Na zakończenie wysłuchaliśmy licznych podziękowań dla lubelskiego komitetu organizacyjnego, składanych na ręce lidera lubelskiej farmakognozji, prof. Kazimierza Głowniaka. Następne sympozjum odbędzie się w Indiach. Sympozjum uczciło pamięć dr. Michała Hajnosa, pracownika Katedry i Zakładu Farmakognozji UM w Lublinie, wieloletniego organizatora lubelskiego sympozjum, który zginął tragiczną śmiercią 10 kwietnia br. Cześć Jego pamięci.

mgr farm. Jarosław Widelski
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=3208