panacea.pl

:: Chromatografia na sympozjum w Lublinie
Panacea Nr 3 (24), lipiec - wrzesień 2008, strona: 5


Chromatografia na sympozjum w Lublinie

Co dwa lata Lublin staje się miejscem spotkania naukowców zajmujących się badaniem związków pochodzenia naturalnego. VI Międzynarodowe Sympozjum Chromatografii Związków Pochodzenia Naturalnego - Zastosowania Metod Chromatograficznych w Analizie Fitochemicznej i Biomedycznej (6th International Symposium on Chromatography of Natura Products - ISCNP - The Application of Chromatographic Methods In Phytochemical&Biomedical Analysis) odbyło się w dniach 15-18 czerwca.
Organizacja Sympozjum to efekt ciężkiej pracy Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, na czele której stoi prof. dr hab. Kazimierz Głowniak. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, ranga tego naukowego spotkania jest coraz wyższa. Świadczy o tym rosnąca liczba uczestników i wysoki poziom merytoryczny.
Już po raz drugi przybyła na Sympozjum Jej Wysokości Chulabhorn Mahidol, Księżniczka Tajlandii, która zajmuje się naukowo badaniem właściwości leczniczych flory Tajlandii. Wygłosiła ponownie wykład inauguracyjny: Różnorodności związków bioaktywnych pochodzących z naturalnych źródeł występujących w Tajlandii (Diversity of bioactive natura products from Tai bioresources). Wśród wykładowców oraz w międzynarodowym Komitecie Naukowym Sympozjum znalazły się sławy współczesnej fitochemii, wśród nich prof. Yosinori Asakawa (Uniwersytet Tokushima), z wykładem Izolacja i synteza inhibitorów uwalniania czynnika TNF-? otrzymywanych z Kava-kava i Alnus sieboldiana (Isolation and synthesis of TNF-? release inhibitors from Kawa (Pieper methysticum) and Japanese Alnus sieboldiana), prof. Kurt Hostettmann (Uniwersytet Genewski), który przedstawił znaczenie sprzężonych technik w ocenie jakościowej roślin leczniczych oraz produktów z nich otrzymywanych (The importance of hyphenated techniques in the quality assesssment of medicinal plants and phytopharmaceuticals) czy prof. Günther Bonn (Insbruk), który ukazał wyzwania i nowe obiecujące rozwiązania współczesnej analizy związków pochodzenia naturalnego (Natural produkt analysis - challenges and new solution approaches). Wysłuchano aż 25 wykładów plenarnych, które poruszały wszystkie aspekty współczesnej fitochemii. Równie bogata pod względem tematyki i ilości prezentowanych wyników badań (blisko 200 plakatów) była sesja posterowa, która dawała możliwości dyskusji na żywo z autorami prezentowanych prac.
Lubelskie sympozja dają szansę naukowcom, którzy znają się tylko korespondencyjnie, do spotkania i dyskusji. Nie tylko na sali konferencyjnej, także na dwóch bankietach, zorganizowanych wspaniale przez hotel „Victoria”.
Uczestnictwo w Sympozjum dało możliwość zapoznania się z aktualną ofertą firm produkujących najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny. Swoją obecność zaznaczyli też producenci leków ziołowych, w tym tradycyjnie już Labofarm, którego stoisko przyciągało wielu uczestników. Ranga następnego Sympozjum, które odbędzie się w Lublinie za dwa lata, wzrasta z chwilą ogłoszenia, że jego współorganizatorem będzie International Society for the Development of Natural Products - międzynarodowe stowarzyszenie zajmujące się rozwojem nauki o produktach naturalnych. Do zobaczenia w Lublinie. (red.)
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2401