panacea.pl

:: Witaminy na rynku aptecznym
Panacea - Leki ziołowe nr 2 (23), kwiecień - czerwiec 2008, strona: 21


Witaminy na rynku aptecznym

Sprzedaż witamin w aptekach charakteryzuje się dużą sezonowością. Jeżeli spojrzymy na wykres wartości sprzedaży w aptekach otwartych, zauważymy, że różnica między miesiącami o największej i najmniejszej wartości sprzedaży wynosi aż 113%! W przeliczeniu na ilość sprzedanych opakowań różnica ta wynosi 91%. Takie wahania między wartością a ilością świadczą o tym, że w miesiącu, w którym koszty były najwyższe, najwyższa też była średnia cena za pojedyncze opakowanie. W miesiącach, w których mamy łatwy dostęp do witamin naturalnych, następuje wyraźny spadek sprzedaży witamin aptecznych. Charakterystyczne siodło, obrazujące spadek wartościowy i ilościowy, występuje od czerwca do sierpnia. Największą sprzedaż odnotowujemy oczywiście w miesiącach zimowych. Najlepszym miesiącem pod względem wartości sprzedaży witamin jest od wielu lat grudzień, gdyż sprzedaż napędzana jest także przez zakupy świątecznych prezentów. Oczywiście, nie są to wszystkie witaminy. Najlepiej w okresie przedświątecznym sprzedają się witaminy w formie płynnej i to właśnie one wpływają na zwiększenie średniej ceny za pojedyncze opakowanie. W ciągu całego 2007 roku wartość sprzedaży witamin w aptekach otwartych wyniosła 329,2 mln zł, co było kwotą wyższą o 42,5 mln w stosunku do roku 2006. Wzrost wartości sprzedaży wynosi 14,8%. Porównując ten wynik ze wzrostem całego rynku farmaceutycznego (o 5,8%), widzimy, że rynek witamin notuje zdecydowanie większą dynamikę wzrostu niż rynek apteczny w ogóle. Obrazuje to wzrost znaczenia witamin w całkowitej wartości rynku farmaceutycznego i… w świadomości pacjenta. Segment ten będzie się w najbliższych latach nadal znacząco rozwijał i zwiększał swoje znaczenie w całym rynku aptecznym.

mgr Łukasz Stopa
- Przedsiębiorstwo Informatyczne Kamsoft
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2308