panacea.pl

:: Jeszcze o chromatografii w Lublinie
Panacea Nr 4 (17), październik - grudzień 2006, strona: 25


Jeszcze o chromatografii w Lublinie

W poprzednim numerze Panacei informowaliśmy o czerwcowym, międzynarodowym sympozjum, które zgromadziło wybitnych specjalistów zajmujących się chromatografią związków chemicznych, obecnych w roślinach leczniczych. Sympozjum zorganizowała Katedra Farmakognozji lubelskiej AM, kierowana przez prof. Kazimierza Głowniaka. Było ono kontynuacją spotkań, odbywających się od roku 1998 w Kazimierzu Dolnym. Honorowym gościem tegorocznego spotkania była prof. dr Chulabhorn Mahidol, Księżniczka Tajlandii, kierująca Chulabhorn Research Institute. Księżniczka pochodzi z rodziny o tradycjach medycznych. Ukończyła studia chemiczne, ma kilka doktoratów, jest profesorem na kilku uczelniach w świecie.
Na prośbę Czytelników Panacei podajemy dokładną informację, dotyczącą tematyki poszczególnych wystąpień na sympozjum. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do lubelskiej Katedry Farmakognozji.
Wykład inauguracyjny prof. dr Chulabhorn Mahidol dotyczył bioaktywnych związków naturalnych, otrzymanych z tajskich roślin leczniczych. Zostały zaprezentowane nowe wyizolowane związki należące do grupy kumaryn, o interesujących strukturach. Wyizolowano je z rośliny Mammea siamensis, występującej w Tajlandii, Laosie i Wietnamie. Roślina była wykorzystywana w medycynie ludowej jako środek tonizujący pracę serca. Udowodniono także przeciwbakteryjne działanie ekstraktu z kwiatów, zwłaszcza przeciw szczepom Streptococcus izolowanym z jamy ustnej.
Prof. Kazimierz Głowniak otwiera V Międzynarodowe Sympozjum Chromatografii Produktów Naturalnych w Lublinie.
Drugi wykład na Sympozjum wygłosił prof. K. Hostettmanna ze Szwajcarii. Dotyczył on znaczenia różnych sprzężonych technik w analizie związków naturalnych. Prof. I. W. Wainer z USA mówił na temat Fishing for ligands in complex biological and chemical matrices: The online screening of tobacco smoke condensates using immobilized nicotinic acetylcholine receptor stationary phases. Pierwszą sesję zamknął prof. D. De Keukeleire z Belgii wykładem dotyczącym zawartości i analizy pochodnych floroglucinolu w chmielu i piwie. Drugi dzień Sympozjum rozpoczął wykład prof. R. Kaliszana, który dotyczył zastosowania techniki QSRR (quantitative structure-retention relationships) w badaniach dotyczących nowych leków. Kolejny wykład, wygłoszony przez prof. R. Bauera z Austrii, dotyczył zastosowania analizy LC-MS w badaniach farmakokinetycznych i analizie śladowych ilości związków naturalnych na przykładzie związków czynnych obecnych w jeżówce purpurowej (Echinacea purpurea). Wykład prof. R. Verpoorte z Holandii dotyczył przyszłości analizy związków naturalnych i tego, która technika analityczna ją zdominuje. Drugą sesję zamykał wykład prof. L. Kursinszkiego z Węgier, który dotyczył analizy HPLC alkaloidów z takich roślin jak Atropa belladonna, Datura ixnnoxia czy Lobelia inflata.
Trzecią sesję rozpoczął prof. Y. Asakawa z Japonii. Jego wykład dotyczył biotransformacji metabolitów wtórnych przez mikroorganizmy i ssaki. Wykład prof. E. Leistnera (Niemcy) dotyczył naturalnych produktów wytwarzanych przez towarzyszące roślinom mikroorganizmy. Tematem wykładu prof. B. Buszewskiego było wykrywania patogennych bakterii w czasie badań diagnostycznych. Prof. T. Mabry mówił o flawonoidach otrzymanych z hodowli tkankowej kaktusów.
Czwartą sesję Sympozjum otworzył wykład prof. B. Dietricha (Niemcy) o identyfikacji biologicznie aktywnych metabolitów przy zastosowaniu technik LC-NMR i HPLC-MS. Tematem wykładu prof. M. Kamińskiego był Concept of standarized isolation, 2D-HPLC separation and idntification of plant and fungal metabolites. Saponiny obecne w Sylybium radula omówił dr M. L. Calabria z USA (Triterpene saponins form Sylybium radula I - Asteraceae).
Trzeci dzień obrad rozpoczął wykład prof. S. Apers (Belgia) o zastosowaniu NMR do analizy ilościowej substancji umieszczonych w Farmakopei Europejskiej. Wykład prof. J. Jaroszewskiego (Dania) dotyczył odkrywania nowych substancji naturalnych z nieoczyszczonych ekstraktów roślinnych. Kolejne wykłady wygłosili prof. J. Szafranek (Identification of nodularin variants [in Nodularia spumigenta from Baltic Sea] using hybride quadrupole - TOF LC-MS/MS) i prof. M. Bonfill z Hiszpanii (Ursane saponins of Centella asiatica: analytical techiques).
Jej Wysokość Księżniczka Chulabhorn Mahidol, Ekscelencja Ambasador Królestwa Tajlandii Thakur Phanit z małżonką oraz prof. Kazimierz Głowniak podczas występu Chóru Akademii Medycznej w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko.
Szóstą sesję wykładową zapoczątkował prof. J. Karlsena (Norwegia), który mówił o swych 30-letnich badaniach nad terpenami. Ostatnie doniesienia dotyczące powszechnie używanych roślin leczniczych Valeriana officinalis i Achillea millefolium były tematem wykładu prof. B. Kopp z Austrii. Prof. K. H. Kubeczka z Niemiec mówił o nowych technikach wykorzystywanych w analizie olejków eterycznych. Wykład prof. O. Laurantana dotyczył roślin leczniczych Tajlandii, stosowanych w chorobach wieku podeszłego.
Sesję siódmą rozpoczął prof. M. T. Hamann z USA (The importance of solid-phase separation before LC-MS in the characterization of marine natural products from marine invertebrate associatedbacteria). Drugim wykładowcą był Grek prof. S. A. Haroutounian, który omówił polyfenole obecne w winie i winorośli oraz ich aktywność biologiczną. Prof. A. Stojakowska mówiła na temat Spiroketal enol ether diacetylenes in medicinal plants from the asteraceae, a prof. E. Thyihaka (Węgry) o antyproliferacyjnych właściwościach Taxolu.
Ósmą sesję otworzył wykład prof. I. Chinou z Grecji, który opisywał badania nad chemią i aktywnością biologiczną mleczka pszczelego. Następnym był wykład prof. P. Mrozikiewicza (Application of modern chromatographic methods to analyse interactions induced by herbal medicines), po nim wygłosił wykład prof. P. Vuorela z Finladii (Microfractionation in natural product drug discovery). Sesję zakończył wykład prof. M. Waksmundzkiej-Hajnos o chromatografii preparatywnej naturalnych mieszanin.
Ostatnią, dziewiątą sesję rozpoczął wykład prof. D. G. Nagle z USA (Molecular-targeted antitumor natural products: discovery of hypoxia-inducible factor-1 [hif-1] inhibitors for breast cancer). Prof. J. Zjawiony z USA mówił o grzybach, które stanowią bogate źródło aktywnych biologicznie substancji. Wykład prof. A. Zobela (Kanada) dotyczył fotostabilności kumaryn i innych pochodnych γ-bezopironu. Wykład prof. P. Magiatisa z Grecji dotyczył zastosowania technik adsorbcyjnych do oczyszczania naturalnych mieszanin.
Sympozjum zakończył prof. Kazimierz Głowniak, który podziękował wykładowcom, uczestnikom oraz Komitetowi Organizacyjnemu i zaprosił wszystkich na kolejne, szóste Sympozjum, które odbędzie się w Lublinie za dwa lata. (Red.)
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=229