panacea.pl

:: Sprzedaż ziół w regionach
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (22), styczeń - marzec 2008, strony: 24-25


Sprzedaż ziół w regionach

W poprzednim numerze pokazałem, jak w ostatnich latach kształtowała się sprzedaż ziół w aptekach otwartych oraz obliczyłem prognozę sprzedaży na najbliższe miesiące. Obecnie przedstawię regionalny rozkład sprzedaży ziół - w podziale na grupy terapeutyczne. Mapki pokazują dane, dotyczące rozkładu terytorialnego sprzedaży ziół w poszczególnych grupach. Zaznaczyć należy, że każda z tych grup ma inną skalę obrazowania zjawiska, ze względu na różną wielkość sprzedaży. Zauważmy, że dla najlepszej grupy ziół (środki przeczyszczające) różnica między regionem największym a najmniejszych wynosi 300 PLN w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w skali 12 miesięcy, natomiast dla jednej z najmniejszych grup (środki przeciwtrądzikowe) różnica ta wynosi niecałe 16 PLN. Oglądając więc mapki grup, musimy każdą grupę analizować osobno. Analiza porównawcza grup może jedynie polegać na znalezieniu wspólnych regionów, w których sprzedaż jest największa lub najmniejsza. Dla większości grup możemy zlokalizować grupę regionów, położonych blisko siebie, gdzie sprzedaż jest największa bądź najmniejsza. W przypadku małych grup lokalizacja taka może być utrudniona ze względu na małe różnice między regionami o największej a regionami o najmniejszej wartości. Praktycznie tylko w przypadku preparatów do żywienia i środków przeciwtrądzikowych możemy dokładnie zlokalizować części kraju, generujące największą i najmniejszą sprzedaż. W przypadku preparatów do żywienia regiony o największej sprzedaży są pojedyncze (województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz śląskie), a w przypadku preparatów przeciwtrądzikowych sytuacja taka występuje przy próbie zlokalizowania regionów najsłabszych (województwo opolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko -mazurskie). Regionalny rozkład sprzedaży wszystkich pozostałych grup pozwala jednoznacznie określić, w jakiej części kraju sprzedaż ziół z danej grupy jest największa, a w jakiej najmniejsza. Porównując poszczególne rozkłady, możemy zaobserwować kilka interesujących zjawisk. Są trzy województwa, które w zdecydowanej większości grup są najsłabszymi regionami (warmińsko-mazurskie, podlaskie i opolskie). Oczywiście, są grupy, w których te regiony nie są najsłabsze, ale w większości grup sytuacja się powtarza. W przypadku województwa warmińsko- mazurskiego większą sprzedaż niż w średnim regionie możemy zaobserwować w przypadku grupy środków na kaszel i przeziębienie, środków stosowanych w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego oraz środków przeciwbólowych. Dla pozostałych grup region warmińsko-mazurski jest zaznaczony kolorem niebieskim, co oznacza mniejszą sprzedaż. Mapki obrazują preferencje klientów aptek odnośnie do rodzajów ziół kupowanych. Widzimy wyraźne podziały na regiony mocniejsze w jednej grupie, a słabsze w innej. Oprócz wymienionych trzech regionów najsłabszych, pozostałe regiony w niektórych grupach są lepsze, a w innych gorsze. Rozkłady te pozwalają nam szybko ustalić, gdzie znajduje się główne centrum sprzedażowe danego produktu.

Wartość sprzedaży ziół z poszczególnych grup terapeutycznych za okres ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców


 

Mgr Łukasz Stopa ukończył Wydział Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Kieruje Zakładem Analiz Statystycznych w Przedsiębiorstwie Informatycznym Kamsoft, gdzie, wraz z zespołem, przygotowuje analizy dotyczące rynku farmaceutycznego i medycznego.adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2210