panacea.pl

:: Wydarzenia
Panacea Nr 1 (22), styczeń - marzec 2008, strona: 5


 

 

Jubileusz profesora Stanisława Berbecia
W dniach 17-18 września w Lublinie, w Centrum Kongresowym AR, odbyła się konferencja Rośliny zielarskie - uprawa i stosowanie. Uczczono jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Stanisława Berbecia, który pracuje obecnie w Katedrze Roślin Przemysłowych i Leczniczych lubelskiej AR. Jubilat wygłosił wykład Aktualne problemy badań nad uprawą roślin zielarskich w Polsce.
W towarzyszącej wykładom sesji posterowej wzięło udział 12 ośrodków naukowo - badawczych z 61 pracami. Poza wykładem prof. Berbecia uczestnicy konferencji wysłuchali m.in. wykładów prof. dr. hab. Kazimierza Głowniaka Aktualne kierunki badań nad ekstrakcją i izolacją związków czynnych z roślin leczniczych, prof. dr. hab. Zdzisława Kędzi Czystość mikrobiologiczna surowców zielarskich oraz dr. n. farm. Jerzego Jambora z Polskiego Komitetu Zielarskiego Gospodarka surowcowa i przetwórstwo zielarskie w Polsce. Materiały konferencyjne opublikowano w Herba Polonica, tylko w języku angielskim.

Pharmaceutical Summit
Konferencja odbyła się 23-24 października w Warszawie. Miała bogaty program wykładów i paneli dyskusyjnych, m.in. Prawo farmaceutyczne - ewolucja i nadchodzące zmiany (Zbigniew Niewójt, GIF), Pół roku po wejściu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne - obserwacje i konieczne zmiany (dyskusja), Polskie zielarstwo i ziołolecznictwo - stan obecny i kierunki rozwoju (dr n. farm. Jerzy Jambor, Phytopharm Klęka), Harmonizacja dokumentacji rejestracji leków (prof. dr hab. Aleksander Mazurek), Ostatnie propozycje europejskie dotyczące rejestracji generyków (dr n. farm. Waldemar Zieliński, Awafarm), Czy ekspansja polskiego przemysłu farmaceutycznego jest możliwa? (Grzegorz Michniewski, Polpharma), Rozwój polskiego rynku farmaceutycznego w oparciu o współpracę z państwami Dalekiego Wschodu (Maciej Wieczorek, Celon Pharma), Rejestracja produktów leczniczych (dr n. farm. Leszek Borkowski, URPLWMiPB), Aktualne problemy jakości produktów leczniczych oraz problem leków sfałszowanych (prof. dr hab. n. farm. Zbigniew E. Fijałek, NIL), Sprzedaż produktów leczniczych w Internecie. Zagrożenia - mity i fakty (Jacek Denkowski, Dom Zdrowia).

Suplementy, pogranicze
20 listopada w Warszawie odbyło się seminarium Pharma Institute Suplementy diety, produkty pogranicza, aktualny stan prawny, obrót, reklama, nadzór. Uczestnicy wysłuchali wykładów poświęconych zasadniczym kwestiom, m.in. nowym obowiązkom i kompetencjom URPL, klasyfikacji produktów (lek a suplement diety), wyrokowi Trybunału Europejskiego w sprawie kwalifikacji produktów z pogranicza, definiowaniu suplementu diety, granicom pomiędzy lekiem a suplementem, regulacjom dotyczącym przekształcania leku w suplement diety (tryb postępowania, kryteria włączenia), substancjom roślinnym w suplementach diety. Problemy te przedstawiła Elżbieta Wojtasik z URPLWMiPB.
Anna Starnawska-Oleńko (PIS) mówiła na temat Suplementy diety - nowe uregulowania ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Problemy reklamy suplementów diety i reklamy leków przedstawił Rafał Błoszczyński (WIF).
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2201