panacea.pl

:: O chromatografii na sympozjum w Lublinie
Panacea Nr 3 (16), lipiec - wrzesień 2006, strona: 29


O chromatografii na sympozjum w Lublinie

Od roku 1998 Kazimierz Dolny gościł co dwa lata uczestników międzynarodowych sympozjów, poświęconych poszukiwaniu i izolacji produktów naturalnych z roślin leczniczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych. Sympozja gromadziły najwybitniejszych specjalistów zajmujących się chromatografią związków chemicznych obecnych w przyrodzie (głównie w roślinach leczniczych).
W tym roku Katedra Farmakognozji lubelskiej AM, ze względu na wzrost rangi naukowej i liczby uczestników, zorganizowała sympozjum po raz pierwszy w Lublinie (19-22 czerwca). Uroczyste otwarcie nastąpiło 19 czerwca w Centrum Kongresowym AM (Collegium Maius). Lubelskie sympozja zaliczają się do kategorii ważniejszych konferencji naukowych, organizowanych w Polsce. Liczne interesujące wykłady, prezentowane przez światowej renomy specjalistów, gwarantują wysoki poziom, porównywalny z podobnymi konferencjami w Europie czy na świecie, takimi jak konferencje Europejskiego Towarzystwa Naukowego Roślin Leczniczych czy Międzynarodowego Towarzystwa Fitoterapii. Ten poziom jest wynikiem wieloletniej współpracy z najbardziej liczącymi się ośrodkami, które zajmują się lekiem naturalnym i roślinami leczniczymi, np. Institut fűr Analytische Chemie und Radiochemie Uniwersytetu w Insbrucku (Prof. Dr. Günther K. Bonn), Department of Pharmacognosy-Chemistry of Natural Products Uniwersytetu w Atenach (Prof. Dr. Ioanna Chinou, Prof. Dr. Alexios Leandros Skaltsounis), Research Institute for Medicinal Plants z Budakalász na Węgrzech (Prof. Dr. Szabolcs Nyiredy), Institute for Pharmaceutical Biology Uniwersytetu w Bonn (Prof. Eckhard Leistner, Prof. Gabriele M. König), Department of Pharmacognosy Uniwersytetu Mississippi (Prof. Jordan Zjawiony), Mongolian Medical University z Ułan Bator (Prof. Tumurbaatar Namral) oraz Scientific Society of Traditional Medicine in Mongolia (Prof. B. Dagvatseren i Luvsantserengiin Batkhuu).
W tegorocznym V Sympozjum uczestniczyło ponad 250 osób, wśród nich 30 wykładowców o międzynarodowej renomie, takich jak prof. Asakawa z Japonii, prof. Hostettmann ze Szwajcarii czy prof. Wainer z USA. Ponad 200 posterów prezentowali naukowcy z 31 krajów świata.
Jej Wysokość Prof. Dr Chulabhorn Mahidol, Księżniczka Tajlandii Ozdobą Sympozjum był gość specjalny, Jej Wysokość Prof. Dr Chulabhorn Mahidol, Księżniczka Tajlandii (na zdjęciu obok), która wygłosiła wykład inauguracyjny na temat bioaktywnych związków izolowanych z roślin leczniczych Tajlandii. Jej Wysokość kieruje Chulabhorn Research Institute, którego zadaniem jest zgłębianie wiedzy na temat właściwości roślin leczniczych oraz otrzymywanych z nich substancji aktywnych i leków. Działalność Instytutu Chulabhorn jest dobrym przykładem obecnych tendencji w medycynie do harmonijnego stosowania leków naturalnych i syntetycznych. Lecznictwo oparte na lekach syntetycznych okazało się niewystarczającym, a natura zadziwia nas ciągle swą różnorodnością. Fitoterapia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu poważnych naukowców oraz pacjentów, którzy chcą korzystać z dobrodziejstw naturalnej apteki.
W pracy naukowej najlepsze efekty daje współpraca. Dobrym tego przykładem jest trwająca od lat wymiana naukowa między Chulabhorn Resaearch Institute i Katedrą Farmakognozji AM w Lublinie. Wizyta Jej Wysokości jest jej spektakularnym przykładem, także udział kilku tajskich naukowców w lubelskim Sympozjum.
Organizacja takiego sympozjum i renoma ośrodków współpracujących z lubelską Katedrą Farmakognozji, kierowaną przez prof. Kazimierza Głowniaka, potwierdzają wysoką rangę lubelskiej Akademii Medycznej, która organizuje każdeg-o roku ponad 20 konferencji naukowych z różnych dziedzin. Ich celem jest m.in. rozwijanie współpracy z krajami Azji, Afryki czy Ameryki Płd., gdzie medycyna tradycyjna jest traktowana równorzędnie z medycyną akademicką. Następuje wymiana doświadczeń, podejmuje się wspólne badania. Zapewne i tegoroczne Sympozjum przyczyni się do powstania nowych międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez Unię Europejską, z udziałem ośrodków naukowych z Polski. (Red.)


 


 
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=217