panacea.pl

:: Rynek zielarski w liczbach
Panacea - Leki ziołowe nr 4 (21), październik - grudzień 2007, strony: 25-27


Rynek zielarski w liczbach
Apteki sprzedają w Polsce zioła za sumę ponad 100 milionów zł brutto rocznie! Za tę kwotę kupujemy około 26,5 mln opakowań produktów ziołowych. Regiony o najwyższej sprzedaży to Wielkopolska, Dolny Śląsk i Pomorze.

Polski rynek ziół jest bardzo stabilny. Nie wykazuje stałych tendencji wzrostowych ani spadkowych. Kiedy spojrzymy na tabelę prezentującą wartość sprzedaży oraz ilość sprzedanych opakowań ziół w latach 2002-06, zobaczymy w latach 2003-05 spadek wartości sprzedaży. Jednak rok 2006 to ponowny wzrost i powrót do ugruntowanego poziomu. Jeszcze ciekawsze jest porównanie wartości, połączone z ilością sprzedanych opakowań. Widzimy, że spadek wartości w roku 2003 nie pociągnął za sobą większego spadku w ilości sprzedawanych opakowań. Niewielka była też zmiana średnich cen za pojedyncze opakowanie.

Prognozy
Jak będzie wyglądała wartość sprzedaży ziół w ciągu najbliższych lat? Wykresy zamieszczone obok pokazują prognozę wartości sprzedaży oraz ilości sprzedanych opakowań ziół w aptekach otwartych do końca 2008 r. Przewidujemy, iż w tym roku wartość sprzedaży ziół w aptekach otwartych wyniesie 111,6 mln PLN. Zakupimy za tę kwotę 26,5 mln opakowań. W roku 2008 wartość sprzedaży wyniesie 110,7 mln PLN za 25,6 mln opakowań.

Zróżnicowanie regionalne
Jak wygląda sprzedaż ziół w poszczególnych regionach Polski? Wydawać by się mogło, że przy obecnym poziomie unifikacji społeczeństwa, nie powinno być większych różnic regionalnych. Czy rzeczywiście jednak każdy region naszego kraju charakteryzuje się podobną wartością sprzedaży? Obok pokazujemy rysunek, obrazujący wartość sprzedaży ziół w aptekach otwartych, na 1 000 mieszkańców danego regionu. Trzeba było przyjąć taką właśnie metodę porównania, ponieważ każde polskie województwo charakteryzuje się inną strukturą gęstości zaludnienia, a liczba mieszkańców w poszczególnych województwach jest mocno zróżnicowana. Widzimy znaczne dysproporcje między poszczególnymi regionami. Dane rzeczywiste za ostatni miesiąc (lipiec 2007) pokazują, że różnica między regionem, w którym wartość sprzedaży ziół w aptekach otwartych jest największa, a regionem o najmniejszej wartości, wynosi prawie 70 PLN. Najsilniejszy region ma koszty w wysokości 248 PLN, najsłabszy 179 PLN. Regiony o najwyższej sprzedaży to województwa wielkopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Najniższa sprzedaż wystąpiła w województwach świętokrzyskim, opolskim i lubuskim. Prognozujemy, że największa wartość sprzedaży, przypadająca na 1 000 mieszkańców, wystąpi w województwach wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim - ponad 3 000 PLN przez cały rok 2007. Najniższa będzie sprzedaż w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim (poniżej 2 500 PLN) oraz opolskim i lubuskim (poniżej 2 400 PLN).

Sprzedaż w podziale na grupy terapeutyczne
Zdecydowanie największa część preparatów ziołowych stosowana jest w związku ze schorzeniami przewodu pokarmowego. Dominujące pod względem ilości i wartości sprzedaży są środki przeczyszczające; środki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego oraz w dolegliwościach jamy ustnej; środki usprawniające pracę wątroby, pęcherzyka i dróg żółciowych, a także środki regulujące czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego i metabolizm. Obserwując zachowania na rynku ziół, widzimy, że zdecydowanie najlepsze miesiące sprzedaży, to okres zimy - od grudnia do marca. Najmniej sprzedaje się w lecie, od czerwca do sierpnia. Taka prawidłowość w ciągu najbliższych lat powinna się utrzymać.

Mgr Łukasz Stopa ukończył Wydział Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Kieruje Zakładem Analiz Statystycznych w Przedsiębiorstwie Informatycznym Kamsoft, gdzie, wraz z zespołem, przygotowuje analizy dotyczące rynku farmaceutycznego i medycznego.

mgr Łukasz Stopa
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2110