panacea.pl

:: IX Ogólnopolski Sejmik Zielarski
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (2), styczeń 2003, strona: 5


IX Ogólnopolski Sejmik Zielarski

27 i 28 września 2002 obradował IX Ogólnopolski Sejmik Zielarski. Miał on szczególny charakter z dwu powodów: odbywał się po kilkuletniej przerwie i po raz pierwszy poza Lublinem - w poznańskim Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego 17.

Wydaje się, że organizowanie obrad w różnych ośrodkach w kraju wpłynie ożywczo na kolejne spotkania, które, mamy nadzieję, będą się odbywały co rok. Doc. dr Ewa Segiet-Kujawa, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sejmiku, oraz dr Jerzy Jambor, prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego, podkreślali, że "wyjątkowa pozycja leku roślinnego w Polsce wynika z aktywności zawodowej wybitnych naukowców i praktyków". Został ustanowiony medal In Plantas Magna Latet Virtus. To piękna idea, służąca zarówno podkreśleniu zasług konkretnych osób, jak też promocji polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa. Gratulujemy pierwszym wyróżnionym: prof. dr. hab. dr. h.c. Jerzemu Lutomskiemu, Tadeuszowi Nowakowi, doc. dr. hab. Aleksandrowi Ożarowskiemu, prof. dr hab. Antoninie Rumińskiej, prof. dr hab. Halinie Strzeleckiej, mgr inż. Urszuli Uszyńskiej i mgr. farm. Zdzisławowi Wojsie.
Program sejmikowych wystąpień był bardzo bogaty. W Sekcji Uprawy Ziół i Przetwórstwa wysłuchaliśmy referatów o kontrolowanych uprawach ziół (dr Hans-Jürgen Hannig z Halle), o problemach w hodowli roślin zielarskich (dr Katarzyna Seidler-Łożykowska), o skażeniach surowców i przetworów w perspektywie wejścia do UE (prof. dr hab. Bogusław Gnusowski), o problemie eliminacji drobnoustrojów w procesie wytwarzania leków roślinnych (prof. dr hab. Bogdan Kędzia), o wymaganiach jakościowych, stawianych surowcom zielarskim (mgr inż. Tadeusz Kordana), o kierunkach rozwoju przetwórstwa (dr Alina Mścisz) i o nowych technologiach (dr Jambor).
Sekcja Fitoterapii przedstawiła lek roślinny w chorobach serca i układu krążenia (prof. dr hab. Aleksander Mrozikiewicz), naturalne sposoby profilaktyki i leczenia niektórych chorób psychicznych (doc. Ożarowski), postępy w fitoterapii chorób kobiecych (dr med. Witold Kapczyński), zastosowanie leku roślinnego w leczeniu schorzeń układu pokarmowego (prof. dr med. Wojciech Kasprzak), aktualne informacje o działaniach niepożądanych i interakcji roślinnych produktów leczniczych w krajach europejskich (dr farm. Wojciech Dymowski) oraz kontrowersyjne rośliny lecznicze (dr Alicja Noculak-Palczewska). Podczas sesji plenarnej przedstawiono znaczenie ziół w terapii i dietetyce (prof. Lutomski), perspektywy i kierunki rozwoju leku roślinnego (prof. dr hab. Halina Strzelecka), problemy nowoczesnej uprawy ziół (prof. dr hab. Stanisław Berbeć), jakość surowców jako wynik oddziaływania na rośliny czynników genetycznych, rozwojowych i środowiskowych (prof. dr hab. Zenon Węglarz), możliwości i granice stosowania leków roślinnych w neurologii (prof. dr hab. med. dr h.c. Antoni Prusiński), rynek preparatów roślinnych w Polsce (Kuba Guzowski) oraz lek roślinny w świetle prawa farmaceutycznego (adw. Mirosława Jamrozińska-Toczyska). (red.)
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=17