panacea.pl

:: Lek roślinny w krakowskim Collegium Medicum
Panacea - Leki ziołowe nr 2 (7), kwiecień 2004, strona: 33


Małopolski Oddział Sekcji Fitoterapii PTL
Lek roślinny w krakowskim Collegium Medicum

W jednym z wcześniejszych artykułów zamieszczona została notatka dotycząca uruchomienia fakultetu "Lek roślinny" dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Program fakultetu tworzy cykl dziesięciu dwugodzinnych zajęć o charakterze panelowym, obejmujący elementy wykładu, seminarium i pokazu wybranych roślin leczniczych i preparatów. Zajęcia, prowadzone przez farmakognostę (niżej podpisany) i lekarza medycyny Dorotę Zofię Michałek, zawierają informacje o roślinach, zawartych w nich substancjach biologicznie czynnych, właściwościach leczniczych i zastosowaniu w terapii różnych jednostek chorobowych. Studenci biorą czynny udział w zajęciach, wnoszą swoje uwagi i obserwacje. Żywo interesują się omawianą materią. Ukończone zajęcia z farmakologii i niektórych przedmiotów klinicznych ułatwiają im przyswojenie omawianego materiału i lokalizację zagadnień związanych z lekiem pochodzenia naturalnego w przyszłej praktyce lekarskiej. Istnieje więc zapotrzebowanie na ten kierunek wiedzy medycznej i należy się spodziewać, że w niedługim czasie terapia lekiem roślinnym ponownie znajdzie się w rękach lekarzy.

dr hab. Zbigniew Janeczko - prof. CM UJ Kraków
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=139