panacea.pl

:: Arnica, karczoch i kozieradka w laboratorium
Panacea Nr 2 (7), kwiecień 2004, strona: 32


Arnica, karczoch i kozieradka w laboratorium

arnika górska
Arnica montana - arnika górska
Arnika - nowe spojrzenie na molekularny mechanizm działania
Merfort I, Arnica: new insights on the molecular mode of action of a traditional medicinal plant. "Forschende Komplementarmedizin und Klassische Naturheilkunde", 10 Suppl 1:45-8,2003.

Artykuł jest pracą przeglądową podsumowującą wyniki wcześniejszych badań, zawartych w 15 cytowanych przez autora publikacjach. Wyciągi z koszyczków arniki od dawna były wykorzystywane w medycynie ludowej, w leczeniu stanów zapalnych. Jako główne związki czynne, odpowiedzialne za aktywność leczniczą surowca, wymienia się laktony seskwiterpenowe. Wykazano, że w stężeniach mikromolowych hamują one aktywność czynników transkrypcyjnych NF-B i NF-AT. Obydwa czynniki regulują transkrypcję genów kodujących wiele mediatorów stanu zapalnego. Autor stwierdza, że odkrycie tego mechanizmu działania przyczyni się do lepszego zrozumienia przeciwzapalnej aktywności preparatów z arniki. Z drugiej strony - uwzględniając wyniki pierwszych badań klinicznych, wskazujących na możliwość ich stosowania w leczeniu chorób reumatycznych - umożliwi również uniknięcie wystąpienia potencjalnych efektów ubocznych.

kozieradka pospolita
Trigonella foenum graecum - kozieradka pospolita
Skuteczność preparatów z Cynara scolymus w chorobach wątroby
Speroni E., Cervelatti R., Govoni P., Guizzardi S., Renzulli C., Guerra M.C. Efficacy of different Cynara scolymus preparations on liver complaints. "Journal of Ethnopharmacology", 86:203-11, 2003.

Ekstrakty z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) od dawna były stosowane w medycynie ludowej, ze względu na własności żółciopędne i hepatoprotektywne. Efekty terapeutyczne ekstraktów są wiązane z kwasami mono- i di-kawoilochinowymi-cynaryną oraz fenolowymi - kawowym i chlorogenowym. Ponieważ wykazano, że preparaty roślinne na bazie liści karczochów różnią się aktywnością, autorzy pracy postanowili prześledzić związek między zawartością związków fenolowych a działaniem w obrębie dróg żółciowych i wątroby. W badaniach postanowiono również w warunkach in vitro ocenić aktywność antyutleniającą ekstraktów. Ustalono, że najsilniejszy efekt choleretyczny oraz protektywny na wątrobę posiadały wyciągi z wysoką zawartością kwasów fenolowych. Otrzymane wyniki badań w warunkach in vivo były dobrze skorelowane z wynikami testów aktywności antyoksydacyjnej. Niezwykle istotnym wydaje się również fakt, że podawanie zwierzętom doświadczalnym ekwiwalentnej, w stosunku do zawartości w ekstrakcie, dawki kwasu chlorogenowego, nie skutkowało efektem żółciopędnym czy ochronnym na wątrobę, co potwierdzono nie tylko badaniami biochemicznymi, ale również histopatologicznymi. Autorzy konkludują, że chociaż pochodne kwasu kawowego mają istotny wpływ na właściwości lecznicze liści karczochów, to jednak podawane pojedynczo nie są terapeutycznie efektywne.

Aktywność hipoglikemiczna związków izolowanych z nasion kozieradki
Speroni E., Cervelatti R., Govoni P., Guizzardi S., Renzulli C., Guerra M.C. Efficacy of different Cynara scolymus preparations on liver complaints. "Journal of Ethnopharmacology", 86:203-11, 2003.

Autorzy pracy analizowali aktywność hipoglikemiczną związków izolowanych z ekstraktu wodnego z nasion kozieradki. Badania prowadzono na szczurach z modelem cukrzycy indukowanym alloksanem. Zwierzętom podawano doustnie dawki 150 mg/kg przez 15 dni, obserwując atenuację krzywej tolerancji glukozy i wzmocnienie odpowiedzi insuliny na wzrost poziomu glukozy. Jednocześnie wykazano, że przedłużenie czasu podawania tej samej dawki badanych związków do 30 dni znacznie ogranicza wystąpienie glikemii na czczo Wyniki badań skłaniają autorów do stwierdzenia, że efekt hipoglikemiczny związków czynnych kozieradki jest spowodowany stymulacją syntezy insuliny i (lub) jej sekrecją z beta-komórek Langerhansa. Autorzy podkreślają, że efekt leczniczy jest powolny, ale utrzymujący się w czasie, bez ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Nasienie kozieradki jest znanym od tysiącleci surowcem leczniczym, opisywanym m.in. w hinduskiej "Ayurveda" i chińskiej "Materia medica". Prace eksperymentalne nad jego właściwościami farmakologicznymi ujawniły także efekty immunomodulujące oraz antyhiperlipidemiczne.

dr Mirosława Krauze-Baranowska
- Katedra i Zakład Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=138