panacea.pl

:: Teofrast
Panacea - Leki ziołowe nr 2 (7), kwiecień 2004, strona: 31


TEOFRAST POCZET WIELKICH
FITOTERAPEUTÓW (8)

teofrast Wielokrotnie już w publikacjach na łamach PANACEI pojawiło się imię Teofrasta z Eresos. Bo też trudno sobie wyobrazić pisanie o historii ziołolecznictwa, czy medycyny w ogóle, bez przywołania imienia tego wybitnego Greka, zwanego "ojcem botaniki".
Theresios Theophrastos z Eresos żył w latach ok. 370-287 p.n.Chr. Wybitny przyrodnik i filozof, był uczniem Arystotelesa. W grupie perypatetyków zaliczał się do najbardziej twórczych. Jako filozof czerpał inspiracje do refleksji na temat moralności i ludzkich charakterów ze świata roślin. Swe długie i pracowite życie poświęcił bowiem przede wszystkim wszechstronnym badaniom i opisom świata roślin (opisał ponad 500 gatunków). Interesowały go zarówno morfologia (po raz pierwszy wyodrębnił wyraźnie w opisie korzeń, łodygę i liść), systematyka (jego podział świata roślinnego na cztery grupy respektowany był aż do XVI w.), rozmieszczenie, jak i zastosowanie surowców roślinnych w lecznictwie. Unowocześnił i wzbogacił metody obserwacji naukowej i naukowego opisu. Tu zresztą wykorzystał również swoje doświadczenia z dziedziny filozofii. Zaliczał się bowiem do najwybitniejszych wówczas doksografów, czyli uczonych przedstawiających i systematyzujących poglądy innych, dając podwaliny pod późniejszą historię filozofii i historię nauki. Summa jego prac przyrodniczych i zielarskich (ponad 200 dzieł) stanowiła w dużej mierze o ówczesnej wiedzy zielarskiej. Wielu wybitnych polskich badaczy okresu renesansu (m.in. Szymon Syreniusz i Marcin z Urzędowa) korzystało z prac Teofrasta i wielokrotnie się na niego powoływało. Wielotomowe "Badania nad roślinami" ukazały się po polsku przed 40 laty. W historii fitoterapii należy się Teofrastowi niekwestionowane miejsce w panteonie największych mistrzów. (SD)

Stanisław Dłużewski
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=137