panacea.pl

:: Katharsis
Panacea Nr 1 (6), styczeń 2004, strona: 29


KATHARSIS
o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki
Andrzej Szczeklik

Medycyna i sztuka wywodzą się z jednego pnia. Obie biorą początek w magii - systemie opartym na wszechmocy słowa ...
Trzeba odwagi i pokory, by będąc lekarzem, takie słowa napisać. Autor książki Andrzej Szczeklik jest znakomitym lekarzem, a napisał ją, aby przyjrzeć się bliżej zawodowi, który uprawiam, i z nadzieją, że może przyciągnie ona uwagę Czytelnika, gdyż mówi o rzeczach, które prędzej czy później dotkną każdego z nas, jak choroba czy cierpienie.
Na tom składa się dwanaście esejów poświęconych różnym aspektom leczenia, napisanych przez praktyka i naukowca, człowieka o rozległej erudycji i głębokiej wiedzy humanistycznej. Autor posiada dar znajdowania trafnej i pełnej literackiej urody metafory. W rozdziale Rytm serca, pulsowanie niektórych serc porównuje do Chopinowskiego rubato; potrafi też (a sztuka to niezwykła), umiejscowić najnowsze odkrycia medycyny w rzeczywistości mitologicznej. Przybliżając czytelnikowi, który często jest postronnym obserwatorem, współczesną sztukę leczenia, sięga Szczeklik do uniwersalnych, odwiecznych mitów, do kultury greckiej, przywołuje muzy literatury, muzyki i malarstwa. Opisuje archetyp Wielkiego Lekarza (od Asklepiosa przez Wesaliusza i Paracelsusa, po współczesnych lekarzy - odkrywców), który pochylając się nad cierpiącym leczy nie tylko ciało, bowiem potrafi dostrzec duszę. Szczeklik na powrót scala człowieka rozczłonkowanego przez medyków (tu serce, tam wątroba, ówdzie ortopedycznie ujęte kończyny). U wielkiego doktora Psyche i Soma tworzą jedność wpisaną w kosmos, aż po odległy rytm pulsarów, który być może narzucił rytm bijącym bębnom i pierwszy puls krwi, który przebiegł budzącego się do życia człowieka, był odpowiedzią na ich rytm?
Znakomity praktyk i naukowiec ma świadomość, że medycyna nie może się cofać, że jej rozwój wymaga współpracy z biofizykami, bioinformatykami i przedstawicielami innych nauk ścisłych, ale: Nawet matematyka, mająca wszak być językiem, w jakim napisane są prawa natury, uczy nas, iż są pytania, na które nie można uzyskać odpowiedzi, stosując jej reguły. Zasada redukcjonizmu nie może być w sposób automatyczny stosowana do człowieka. Odczytaliśmy kod genetyczny, poznaliśmy kolejność trzech miliardów literek, wystarczy je teraz umiejętnie złożyć w słowa, zdania - i przepis na człowieka mamy gotowy! Zafascynowanie tymi zaiste zawrotnymi dokonaniami idzie tak daleko, iż większą rolę zaczyna się przypisywać części niż całości. A przecież: Siły, które poruszają ludźmi, pozostają poza domeną nauki, choć wcale nie znaczy to, aby miały one być nadnaturalne; wręcz przeciwnie, często są oczywiste dla każdego. Nauka nie potrafi dać odpowiedzi na pytania zaczynające się od "Dlaczego?" lub "Po co?". Może tylko dać odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od "Jak?". (...) Wszak biologia i nauki ścisłe nie powiedziały na temat świadomości nic ponadto, co odkryła filozofia i literatura. Lekarz postawiony pomiędzy sztuką a nauką znajduje się na rozdrożu, te dwa rodzaje aktywności ludzkiej uznawane są za przeciwstawne. Jednak dla Szczeklika i podążającego za nim czytelnika, rozdroże staje się punktem, w którym sztuka spotyka się z nauką a lekarz znajduje swoje miejsce w tym złączeniu.
Oprócz przyjemności płynącej z powolnego poznawania książki, odkrywania wielu przecinających i uzupełniających się rzeczywistości, na których oparta jest sztuka leczenia, odnalazłam w Kartharsis zdania budzące zaufanie i nadzieję, że w zautomatyzowanym świecie możemy, spotykając się z drugim człowiekiem, ofiarować sobie wzajemną obecność, tworząc wspólnotę nie tylko w radości ale i w cierpieniu.
Poziomowi treści książki, przygotowanej przez wydawnictwo Znak, odpowiada jej wysoki poziom edytorski. Starannie dobrany kolor papieru, typografia, ryciny i obrazy dawnych mistrzów wzbogacają i podnoszą atrakcyjność tomu.

Maria Kurowska-Gwizdoń
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=124