panacea.pl

:: Nowości literatury fitoterapeutycznej
Panacea Nr 1 (6), styczeń 2004, strona: 9


Nowości literatury fitoterapeutycznej

Ginkgo biloba
- miołorząb japoński
THE EFFECT OF ZINTONA EC (A GINGER EXTRACT) ON SYMPTOMATIC GONARTHRITIS. WILGER, I. GRONTO, D. CASPI, M. YARON. OSTEOARTHRITIS CARTILAGE, 11, 783-789, 2003.
Opublikowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, dotyczy działania ekstraktu z kłącza imbiru na objawowe zapalenie stawów kolanowych.
Badania przeprowadzono na 29 pacjentach w wieku 42-85 lat, ze zdiagnozowanym zapaleniem kości i stawów. Pacjentów podzielono na dwie grupy: 14 pacjentów, którzy otrzymywali jako pierwszy ekstrakt z kłącza imbiru (4 razy dziennie kapsułki zawierające 250 mg ekstraktu, co odpowiadało 10 mg gingeroli) i 15 pacjentów, którzy w pierwszej kolejności otrzymywali placebo. Po 12 tygodniach (II faza badań) pacjenci otrzymujący ekstrakt z kłącza imbiru otrzymywali placebo przez kolejne 12 tygodni, a pacjentom otrzymującym placebo podawano ekstrakt z kłącza imbiru. Po tym okresie badanie kontynuowano przez jeszcze kolejne 24 tygodnie (III faza badań) i obie grupy otrzymywały ekstrakt z kłącza imbiru. Ocenę kliniczną (odczuwany ból przy ruchu oraz obwód kolana) wykonywano po 4, 8, 12, 16, 24, 32, 40 i 48 tygodniach, przy użyciu wizualnej skali analogowej. Wyniki badań wskazują, że w pierwszych 12 tygodniach odczuwany ból przy poruszaniu został zmniejszony w obu badanych grupach. W grupie zażywającej ekstrakt z kłącza imbiru ból powodowany poruszaniem został zredukowany z 76,14 do 41,00, natomiast w grupie placebo z 76,87 do 50,00. W drugiej fazie badań obserwowano spadek odczuwanego bólu w grupie, która przeszła z placebo na ekstrakt z kłącza imbiru (do 9,30) oraz wzrost odczuwanego bólu do 82,10 w grupie, która przeszła z ekstraktu na placebo. W fazie trzeciej, gdy obie grupy otrzymywały ekstrakt z kłącza imbiru, odczuwany ból na poruszanie utrzymywał się na niskim poziomie w grupie, która kontynuowała zażywanie ekstraktu i znacznie uległ obniżeniu w grupie, która w fazie drugiej badań otrzymywała placebo (spadek do około 10,0). Obwód kolana w pierwszej fazie badań (pierwsze 12 tygodni) uległ zmniejszeniu w obu badanych grupach. W fazie drugiej badań obwód kolana powiększał się w grupie, która przeszła z ekstraktu na placebo, natomiast w grupie, która przeszła z placebo na ekstrakt dalej ulegał obniżeniu. W fazie trzeciej, gdy obie grupy otrzymywały ekstrakt, następowało dalsze obniżenie obwodu kolana do 38,78 (grupa I) i 36,38 (grupa II).
Spośród efektów ubocznych kuracji wyodrębniono tylko 2 przypadki zgagi, po jednym w każdej grupie. Rutynowe testy krwi, wątrobowe i kreatyniny, wykonywane w poszczególnych punktach oceny klinicznej wykazywały właściwe parametry. Badania potwierdzają możliwość wykorzystania ekstraktu z kłącza imbiru w leczeniu stanów zapalnych kości i stawów.

Imbir lekarski
Zingiber officinalis
- Imbir lekarski
THERAPEUTIC MECHANISM OF GINKGO BILOBA EXOCARP POLYSACCHARIDES ON GASTRIC CANCER. AI-XUA XU, HUA-SHENG CHEN, BU-CHAN SUN, XIAO-REN XIANG, YUNFEI CHU, FAN ZHAI, LING-CHANG JIA. WORLD J. GASTROENTEROL., 9 (11), 2424-2427, 2003.
Przeprowadzone badanie kliniczne, miało na celu uzyskanie wyników dotyczących właściwości terapeutycznych Ginkgo biloba u pacjentów z rakiem żołądka. Badaniu poddano 30 pacjentów, w tym 20 mężczyzn w wieku od 28 do 81 lat oraz 10 kobiet w wieku od 52 do 75 lat. Badaną substancją czynną były polisacharydy izolowane z owocni zewnętrznej Ginkgo biloba, których zawartość była powyżej 80%. Pacjenci otrzymywali po dwie kapsułki 2 razy dziennie przez ponad 30 dni. Przed i po badaniu wykonano pomiary powierzchni guzów za pomocą gastroskopu elektronowego. Efekt hamujący określano jako zmniejszenie powierzchni guzów wyrażone w procentach. Polisacharydy wykazywały działanie hamujące rozrost powierzchni guzów w 53,5%. Według standardów proponowanych przez WHO dla określenia efektywności działania wyodrębniono 2 przypadki określane jako całkowite rozpoznanie (CR), 20 przypadków częściowego rozpoznania (PR), 5 przypadków stabilnej choroby (SD) oraz 3 przypadki postępującej choroby (PD) - na ogólną liczbę 30 pacjentów. Efektywność działania określano jako sumę przypadków całkowicie rozpoznanych i częściowo rozpoznanych, co stanowiło 73,4%.
Zmiany w strukturze komórek nowotworowych, które badano za pomocą mikroskopu elektronowego, wskazują na to, że polisacharydy mogą indukować śmierć komórek nowotworowych u pacjentów z rakiem żołądka.
Wykonane badania in vitro potwierdzają również, hamujący wpływ polisacharydów z Ginkgo biloba na rozrost ludzkich komórek nowotworowych żołądka, w zależności od dawki i czasu.

lek. med., mgr farm. Jarosław Struczyński
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=112