panacea.pl

:: Syreniusz
Panacea - Leki ziołowe nr 4 (5), październik 2003, strona: 25


Syreniusz POCZET WIELKICH
FITOTERAPEUTÓW (5)

Syreniusz Tym razem w naszym cyklu polski przyrodnik i lekarz - fitoterapeuta. Szymon Syreński znany bardziej z łacińska jako Syreniusz należał do pokolenia Jana Kochanowskiego. Urodził się około roku 1540 umarł w 1611. Tak jak Kochanowski studiował na słynnej już wówczas Akademii Krakowskiej a od 1590 r. był jej profesorem.
Wykonał w ciągu kilkudziesięciu lat tytaniczną pracę, opisując świat roślin Polski i innych krajów europejskich, był bowiem zapalonym podróżnikiem. Poznał Niemcy Szwajcarię i Włochy (typowy szlak światłych umysłów polskiego renesansu), badając świat europejskiej przyrody. Podziwiał też słynny ogród botaniczny w Heidelbergu, gdzie znalazł wiele oryginalnych, niespotykanych przedtem roślin. Korzystał też z okazów roślinnych ogrodu w Moguncji.
Jego opus vitae ukazało się dwa lata po śmierci autora (w 1613 r.) dzięki Annie Wazównie siostrze króla, która była mecenasem dla wielu wybitnych przedstawicieli polskiego odrodzenia. Był to słynny Zielnik który herbarzem z języka łacińskiego zowią a który dla Syreniusza oznaczał opisanie własne imion kształtu przyrodzenia skutków i mocy ziół wszelakich drzew krzewin i korzenia ich kwiatu owoców soków miazg żywic. Już z samego tytułu widać że był to nie tylko zielnik (herbarz).
Dzieło Syreniusza było w Polsce przez całe pokolenia jednym z podstawowych źródeł wiedzy o leczniczych właściwościach roślin. Zawierało opisy i rysunki 765 roślin leczniczych oraz przepisy ich stosowania. Było więc także poradnikiem medycznym. Syreniusz stworzył najpopularniejsze, najobszerniejsze i najbardziej wielostrone dzieło z zakresu ziołolecznictwa i farmakognozji czasów I Rzeczypospolitej

Stanisław Dłużewski
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=106