panacea.pl

:: Forum w Centrum Fitoterapii
Panacea - Leki ziołowe nr 1, październik 2002, strony: 7-8


Forum
w Centrum
Fitoterapii
W okresie od powstania Centrum (luty), do przerwy wakacyjnej odbywały się u nas regularne spotkania z cyklu Forum w Centrum Fitoterapii. Siedziba Centrum Fitoterapii w Gdańsku
dr nauk med. Grzegorz Kuchta omawia działanie leków ziołowych na układ pokarmowy. Forum w Centrum to z jednej strony forma popularyzacji wiedzy w zakresie rozpozna wania, profilaktyki i leczenia powszechnych schorzeń cywilizacyjnych przy pomocy naturalnych leków ziołowych, z drugiej zaś zaawansowana forma konsultacji i badania potrzeb pacjentów. Każde forum rozpoczynaliśmy godzinną prelekcją lekarza - fitoterapeuty, poświęconą leczeniu poszczególnych schorzeń (nerwice, choroby układu pokarmowego, krwionośnego i inne), po czym odbywało się właściwe forum, czyli dyskusja z udziałem zarówno specjalistów, jak i pacjentów. Były to zarówno pytania, jak i przedstawienie własnych uwag i obserwacji.
Większość spotkań poprzedzały Dni otwarte w Centrum, polegające przede wszystkim na możliwości bezpłatnego skorzystania z porad lekarza specjalisty. Spośród pacjentów odwiedzających nas tego dnia wywodzili się najczęściej uczestnicy wieczornego forum. Każdy dzień otwarty był profilowany tematycznie: schorzeniu będącym przedmiotem forum poświęcilismy najwięcej uwagi. Wnętrze Centrum Fitoterapii w Gdańsku
Uczestnicy Forum w Centrum Fitoterapii Każde spotkanie kończyliśmy miłym akcentem, podkreślającym szczególny charakter tego dnia w Centrum: koncertem muzycznym, poczęstunkiem etc.
Forum w Centrum przynosi pożytek zarówno pacjentom, jak i lekarzom oraz producentowi leków ziołowych. Poza tym jest to niewątpliwie atrakcyjna forma popularyzacji ziołolecznictwa. Po przerwie wakacyjnej powracamy do cyklicznych spotkań. Osoby, które szczególnie interesują się problemami fitoterapii i chciałyby regularnie uczestniczyć w forum, prosimy o kontakt z redakcją Panacei.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=10